Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och till att avnormalisera rökning, vilket i sin tur kan motverka att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor, e-cigaretter och örtprodukter för rökning omfattas också av förbudet.

Miljöer som ska vara rökfria är

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet både inom- och utomhus (skolgårdar).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I kollektivtrafik och vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • I restauranger och andra serveringsställen samt på uteserveringar.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

I rökfria miljöer är det förbjudet att

 • röka tobak
 • röka örtprodukter
 • använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
 • inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa.

Vem är ansvarig för rökförbudet?

Det är den som äger, driver eller disponerar över en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Beroende på förutsättningarna på platsen kan det alltså vara en verksamhet eller en fastighetsägare som är ansvarig för att se till att förbudet följs. Den som är ansvarig ska se till att:

 • Ta bort befintliga askkoppar.
 • Informera genom skyltar och muntligt om rökförbudet.

Om personer trots tillsägelse fortsätter att röka, eller inte lämnar platsen efter tillsägelse kan man be polis eller ordningsvakt om hjälp.

Om du upptäcker brister gällande rökförbudet ska du vända sig direkt till den ansvariga verksamheten eller fastighetsägaren.

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskydd, som är kommunens tillsynsmyndighet när det gäller rökförbud. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Klagomål

Vill du lämna klagomål på att rökning sker där det är rökförbud går det bra att kontakta Miljö- och hälsoskydd, se kontaktuppgifter nedan eller använda e-tjänsten:

Sidan publicerades