Klagomål

Du kan vända dig till oss på Miljö och hälsoskydd om du har klagomål som rör försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter eller rökning inom olika rökförbudsområden. Kontaktuppgifter finns nedan.

Det kan till exempel handla om försäljning till minderåriga, överdriven marknadsföring på en butik eller rökning på skolgårdar, uteserveringar, innomhus eller andra ställen där det råder rökförbud.

Sidan publicerades