Internationella samarbeten

Sverige i världen, världen i Sverige

Världen har blivit mindre. Gränserna mellan länder suddas ut, människor och kulturer blandas mer och mer. Vi lever mitt i den gränslösa världen. Mitt i det globala Sverige.

Du som väljer att gå i Umeå gymnasieskola kan få vara med om mycket spännande under din studietid. Det kan vara allt från att ha mejlkontakt med andra länders skolor och elever till att du får åka utomlands, hälsa på elever och lära känna en ny kultur.

Du som går ett yrkesprogram kan få göra din arbetsplatsförlagda utbildning (APU) utomlands. Skolorna har lång erfarenhet av olika internationella utbyten.

Vill du studera eller arbeta utomlands hittar du några förslag på stipendiefonder under Fonder, bidrag och stipendier i menyn.

Under "Mer information" finns länkar till webbsidor som du som är lärare i Umeå gymnasieskola kan använda i din undervisning, parter för samarbetsprojekt, tips på var du kan söka medel med mera.

Sidan publicerades