Goda exempel

Goda exempel är ett pris som delas ut av Umeå kommuns funktionshinderråd. Priset delas ut en gång per år, inom tre kategorier. De tre kategorierna är: 

 • Umeås ideella sektor 
 • Umeås näringsliv 
 • Umeå kommuns verksamheter, också de kommunala bolagen. 

Med priset Goda exempel vill Umeå kommuns funktionshinderråd uppmuntra till ett Umeå där alla får ta del av, och bidra till, social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbar tillväxt. Funktionshinderrådet vill uppmuntra till ett förändringsarbete som på något sätt förbättrar för personer oavsett funktionsförmåga.  

De som får priset får blommor och ett diplom. De får också en motivering till varför de får priset. Text och foto på pristagarna läggs ut på kommunens webbsida. 

Föreslå Goda exempel 

 • Vem som helst kan föreslå personer, arbetsplatser, verksamheter eller föreningar till priset Goda exempel. När du funderar på vem du vill föreslå till priset, tänk på vem eller vilka i Umeå med omnejd som gjort så att: 
 • Det har blivit mer jämlikhet mellan människor med och utan funktionsnedsättning. 
 • Det har arbetats målmedvetet med funktionshinderperspektivet i ordinarie verksamhet och aktivitet. Med att både kunna besöka, delta och leda verksamheten, oavsett funktionsförmåga.  
 • Tillgänglighet har blivit en självklarhet i verksamhetens alla områden.  
 • Det arbetats för ökad medvetenhet om normer, myter, attityder och värderingar för förändring och förbättrat bemötande.  
 • Det arbetats för att stärka och tillvarata enskildas förmågor genom förändrade arbetsplatsrutiner.  
 • Delaktighet för människor har möjliggjorts genom universell utformning av tjänster, produkter, miljöer och program. Det har skapats förutsättningar för alla genom att utgå från en mångfald av människor och att alla har olika förutsättningar. 

Så här gör du för att föreslå 

När du vet vem eller vilka du vill föreslå, berätta det för funktionshinderrådet genom att kontakta oss via mejl, telefon eller papperspost. Det går bra att ge flera förslag. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. Vi ber dig att:

 • Berätta vad du heter och hur vi kan nå dig.
 • Berätta vilken kategori som förslaget eller förslagen tillhör; ideell sektor, näringsliv eller kommunal verksamhet. 
 • Berätta var inom Umeå kommun med omnejd som verksamheten bedrivs. 
 • Beskriva kort varför funktionshinderrådet borde uppmärksamma denna person/personer, verksamhet eller förening. 
 • Beskriva kort hur den föreslagnas insatser har gjort samhällslivet lite mer tillgängligt, delaktigt och jämlikt. 

Lämna förslagen till:

Tomas Wennström (S) ordförande, Umeå kommuns funktionshinderråd
tomas.wennstrom@umea.se
070-326 76 27

Postadress:
Umeå kommun 
901 84 Umeå 

Bianca Byring, utvecklingsstrateg tillgänglighets- och rättighetsfrågor
bianca.byring@umea.se
090-16 16 04
070-324 94 48 

Postadress: 
Umeå kommun
901 84 Umeå 

Sidan publicerades