Landsbygdsutvecklingsrådet

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd (LBR) är ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, näringslivet och universiteten för att tillsammans diskutera en hållbar landsbygds­utveckling i Umeå kommun.

Uppdraget för rådet är att ta till vara landsbygdsperspektivet och ha en aktiv roll i kommunens förändringsarbete. LBR granskar och följer upp kommunens arbete med landsbygdsfrågor, samt är kommunens expertgrupp på området. Rådet ska arbeta internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och organisationer. Likt övriga råd i Umeå kommun är landsbygdsutvecklingsrådet initierande och rådgivande, men inte beslutande.

Representation i rådet

Förtroendevalda

 • Kommunstyrelsens planeringsutskott

Ideell sektor

 • RF-SISU Västerbotten
 • Bygderådet Umeå
 • Lokal byautvecklingsgrupp: Stöckebygdens utveckling, Holmöns Utvecklingsforum

Näringsliv

 • LRF
 • Företagarna Umeå
 • Lokal företagare: Häljegård, m3m2 (Kubik och Kvadrat)

Universitet

 • Umeå Universitet
 • SLU Umeå

Rådets möten

Rådet sammanträder fyra gånger per år under en halvdag. Inför varje möte träffas rådets beredningsgrupp, vilka sätter dagordning genom att planera och prioritera de ärenden som ska diskuteras på kommande möte.

Mötestider 2024:

1 februari

25 april

5 september

12 december

Kunskapsseminarium om skolor på landsbygd

Den 8 december bjöd landsbygdsutvecklingsrådet in till ett digitalt seminarium om skolor på landsbygd. I klippet nedan kan du ta del av tre föreläsningar som är cirka 15 minuter långa.

 • Skolor i hela landet: balansrapport 2023
  Sigrid Larsson, och Josefin Heed, Hela Sverige Ska Leva
 • Kunskap om svenska landsbygdsskolor
  Gerd Pettersson, lektor Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet
 • Fjärrundervisning och digital teknik
  Fanny Pettersson, docent Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet
Sidan publicerades www.umea.se/lbr