Aktiv vänskap över gränser

I projektet Aktiv vänskap över gränser skapar vi gemenskap och sammanhang för seniorer och nyanlända.

Vad?

Tillsammans med föreningen Vän i Umeå och Seniortorget kan detta bli verklighet! I projektet Aktiv vänskap över gränser skapar vi gemenskap och sammanhang för seniorer och nyanlända.

Varför?

Syftet med projektet är att skapa gemenskap och sammanhang via olika aktiviteter inom exempelvis kultur, natur, hälsa och mat. Vi vill genom detta projekt främja hälsa, vänskap och gemenskap över generationsgränserna.

Hur?

I samverkan med Vän i Umeå kommer Seniortorget ha arrangemang inom ramen för projektet. Mer information hittar du i nyhetsflödet på Seniortorgets hemsida cirka två veckor innan arrangemangen.

Mål: I projektet Aktiv vänskap över gränser skapar vi gemenskap och sammanhang för seniorer och nyanlända.

Involverade verksamheter: Seniortorget tillsammans med föreningen Vän i Umeå.

Budget: Projektet finansieras genom ett projektstöd från Länssyrelsen.

Start- och sluttid: Hösten 2023 - 31 december 2025

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades