Sjukgymnast/fysioterapeut till utredning äldre

Anställd sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar 50 procent inom dagverksamhet och 50 procent mot självständighet i hemmet hos de som ansöker om bistånd.

Vad?

Anställd sjukgymnast/fysioterapeut som arbetar 50 procent inom dagverksamhet och 50 procent mot självständighet i hemmet hos de som ansöker om bistånd.

Varför?

Syftet med att anställa en sjukgymnast/fysioterapeut hos utredning äldre är att utöka kompetensen till att kunna utfärda träningsprogram och göra förflyttningsbedömningar. Detta för att enskilda i större utsträckning ska uppnå självständighet istället för att behöva bistånd för att klara sin tillvaro.

Hur?

I de ärenden där enskilda ansökt om bistånd och bedömningen är att man eventuellt kan bli självständig efter insats från sjukgymnast/fysioterapeut så kopplas dessa in.

Mål: Självständighet i hemmet.

Involverade verksamheter: Handläggare på utredning äldre samt hemsjukvården.

Budget: Inom befintlig budget.

Start- och sluttid: Start 2024-01-01, slutdatum (för projektet) 2024-12-31.

Strategier: Förebygga

Sidan publicerades