Barn kan få hjälp

Barn kan ha det svårt och behöva hjälp.
En socialsekreterare hjälper barnet.
Socialsekreteraren lyssnar på barnet.
Barnet får berätta vad det behöver hjälp med.
Socialtjänsten ska tänka på
vad som är bäst för barnet
när de bestämmer vad de ska göra.

Tala om för socialtjänsten om ett barn behöver hjälp

Socialtjänsten ska hjälpa och skydda
barn som har det svårt.
Socialtjänsten måste få veta
om ett barn behöver hjälp.
Om du tror att ett barn behöver hjälp
ska du prata med socialtjänsten.
Du behöver inte tala om vad du heter
när du pratar med socialtjänsten.

 
Alla som arbetar med barn
måste prata med socialtjänsten
om de tror att ett barn behöver hjälp

Sidan publicerades