Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning
kan du få hjälp att anpassa din bostad
så att du kan bo kvar. 

På bostadsanpassningen
finns blanketter som du ska fylla i.
Prata med dem som arbetar där
så får du veta hur du ska göra. 

Arbetsterapeuten inom
kommunens Hälso- och sjukvård i hemmet
kan också hjälpa dig med ansökan och intyg.

Sidan publicerades