Omsorg för äldre

Du som är äldre kan få hjälp från socialtjänsten.
Bor du i ditt hem kan du få hemtjänst.
Du måste först ansöka om att få hemtjänst.
Socialtjänsten tar reda på
vad du behöver hjälp med.
Sedan bestämmer socialtjänsten
om du ska få hemtjänst.

Hemtjänsten hjälper dig i ditt hem.
Du kan få hjälp att klä på dig och duscha.
Du kan få hjälp att äta och dricka.
Du kan få hjälp med många andra saker också.
Du kan få ett larm som du kan trycka på
när du snabbt behöver hjälp.

Om du behöver mycket hjälp
och inte orkar bo kvar hemma
kan du få bo på ett särskilt boende.
Ett särskilt boende kan vara
ett servicehus, ett gruppboende eller ett sjukhem.

Sidan publicerades