Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du är allvarligt rörelsehindrad
och har mycket svårt att gå
kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.
Då får du parkera på särskilda parkeringsplatser.
Du får också parkera där parkering är förbjuden.
För det mesta behöver du inte heller
betala för att parkera.

Sidan publicerades