Sverigefinsk flagga

Sverigefinska flaggan

Sverigefinnar har en lång historia*

*Ruotsinsuomalaisilla on pitkä historia (på finska). Sverigefinnar är den största av Sveriges fem nationella minoriteter och har funnits här i nära tusen år. Det finns i dag cirka 700 000 personer i Sverige med finsk bakgrund. I Umeå bor drygt 11 300 sverigefinnar. Det är knappt 9 procent av Umeåborna (Statistiska centralbyrån, SCB).

  • Sverigefinnar är personer som har finska rötter och bor i Sverige. Man avgör själv om man räknar sig som sverigefinne.
  • De flesta sverigefinnar är själva födda i Finland, eller har en förälder, mor- eller farförälder som är född i Finland.
  • Det som förenar sverigefinnar är framför allt språket och kulturen.
  • Statistik över antal sverigefinnar i Sverige och Umeå grundar sig på SCB:s årliga befolkningsstatistik. Det framgår inte vilket språk personerna talar, eftersom det inte förs statistik över befolkningens modersmål.
  • Finlandssvenskar är en minoritet i Finland som talar finlandssvenska.

Varför bor det många med finsk bakgrund i Sverige?

Sverigefinnarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år. Krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare har kommit hit under lång tid, men först i dag kallas gruppen sverigefinnar – ett folk med två kulturer och två språk.

Finland var en del av Sverige från 1100-talet och fram till 1809. Finländare och svenskar rörde sig mellan områdena och finnar flyttade ofta till Sverige för att arbeta i skogen eller i gruvorna. Många bosatte sig kring Falun eller i Bergslagen, andra flyttade till skogarna i Norrland, Bergslagen och Värmland, så kallade skogsfinnar.

1809 förlorade Sverige hela Finland till Ryssland. När gränsen drogs om hamnade många finsktalande på den svenska sidan och tvärtom. Men, många finnar fortsatte att flytta till Sverige, för att arbeta eller som flyktingar undan det ryska styret.

Under andra världskriget skickades omkring 80 000 finska barn till Sverige för att klara sig undan Sovjetunionens anfall. Runt 7 000 av barnen stannade i Sverige för alltid. Men, de allra flesta sverigefinnar är barn eller barnbarn till de hundra­tusentals finländare som kom till Sverige under 1950-, 60- och 70-talen för att arbeta i den svenska industrin som behövde arbetskraft.

"Sverigefinnar finns överallt" (Västerås stad):

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011. Dagen synliggör den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur. Sedan 2014 har sverigefinnarna också en egen officiell flagga. Datumet 24 februari var Carl-Axel Gottlunds födelsedag, han var en finsk folklivsforskare och kulturpolitiker som grundade den första finska föreningen i Sverige. Sverigefinnarnas dag brukar firas med olika evenemang på Västerbottens museum i Umeå.

Sidan publicerades www.umea.se/sverigefinnar