Minnesanteckningar

Här är minnesanteckningar från samråd med nationella minoriteter.

Dássnie máhtáh beävddiegirjijde råđđasjemijste unniebelåhkkuoj gávnnat.

Tästä löydät neuvonpitojen pöytäkirjat.

Övergripande samråd

Förskola och skola

Kultur och fritid/Bibliotek

Sverigfinnar och tornedalingar, kväner och lantalaiset

Äldreomsorg

Sverigefinnar, tornedalingar, kväner, lantalaiset och samer

Samråd om samrådsformer

Sidan publicerades