Minnesanteckningar

Här är minnesanteckningar från samråd med nationella minoriteter.

Dássnie máhtáh beävddiegirjijde råđđasjemijste unniebelåhkkuoj gávnnat.

Tästä löydät neuvonpitojen pöytäkirjat.

Övergripande samråd

Förskola och skola

Kultur och fritid/bibliotek

Sverigefinnar, tornedalingar, kväner, lantalaiset och samer

Äldreomsorg

Sverigefinnar, tornedalingar, kväner, lantalaiset och samer

Sidan publicerades