Minnesanteckningar

Här hittar du minnesanteckningar till samråd med de nationella minoriteterna.

Dássnie máhtáh beävddiegirjijde råđđasjemijste unniebelåhkkuoj gávnnat.

Tästä löydät avoimien neuvonpitojen pöytäkirjat.

Öppna samråd

Samråd med vårdnadshavare nationella minoritetsspråk 2021-05-04

Samråd om samrådsformer 2021-05-05

Öppet samråd med samer 2021-01-26

Öppet samråd sverigefinnar 2021-02-08

Öppet samråd tornedalingar, kväner och lantalaiset 2021-02-15

Samråd finska

Förskola och skola

Socialtjänst och äldreomsorg

Samråd samiska

Förskola och skola

Socialtjänst och äldreomsorg

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57
aino.dahl@umea.se

Peter Steggo
minoritetssamordnare
090-16 12 60
peter.steggo@umea.se

Sidan publicerades