Ledamöter i funktionshinderrådet

Ordinarie ledamöter

Tomas Wennström (S), ordförande
kommunstyrelsen

Bror Lander (V)
byggnadsnämnden

Ari Leinonen (S)
fritidsnämnden

Roland Samuelsson (S)
för- och grundskolenämnden

Beatrice Årebrand (S)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Helena Smith (S)
kulturnämnden

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämnden

Andreas Lundgren (S)
individ- och familjenämnden

Bassam Achour (S)
äldrenämnden

Christin Broman, 1:e vice ordförande
Funktionsrätt Umeå

Tim Johansson, 2:e vice ordförande
Funktionsrätt Umeå

Solveig Grubbström
Funktionsrätt Umeå

Maria Holmgren
Funktionsrätt Umeå

Jan-Olov Forsén
Funktionsrätt Umeå

Monica Östensson
Funktionsrätt Umeå

Jenny Näslund
Funktionsrätt Umeå

Lena Renlund
Funktionsrätt Umeå

Inga Lundberg
RTP

Adjungerad representant

Kenneth Andersson (S)
Region Västerbotten, hälso- och sjukvårdsnämndens utskott, funktionshinder och samverkan

Adjungerad ungdomsrepresentant

Erik Nyström
Funktionsrätt Umeå

Ersättare

Ulrik Berg (M)
byggnadsnämnden

vakant
fritidsnämnden

Lena Riedl (M)
för- och grundskolenämnden

Madelene Nord (M)
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Eva Westman Modig (M)
kulturnämnden

Anna-Karin Sjölander (C)
tekniska nämnden

vakant (L)
individ- och familjenämnden

Åke Gustafsson (C)
äldrenämnden

Abbas Haghjo
Funktionsrätt Umeå

Camilla Björnehall
Funktionsrätt Umeå

Christina Hedström
Funktionsrätt Umeå

Sture Olsson
Funktionsrätt Umeå

Britt-Marie Hägglöv
Funktionsrätt Umeå

Per Vesterlund
Funktionsrätt Umeå

Urban Clarin
RTP

Adjungerad representant

Elmer Eriksson (M)
Region Västerbotten, hälso- och sjukvårdsnämndens utskott, funktionshinder och samverkan

Sidan publicerades