Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Landsbygdsutvecklingsrådet

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd (LBR) är ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, näringslivet och universiteten för att tillsammans diskutera en hållbar landsbygds­utveckling i Umeå kommun.

Uppdraget för rådet är att ta till vara landsbygdsperspektivet och ha en aktiv roll i kommunens förändringsarbete. LBR granskar och följer upp kommunens arbete med landsbygdsfrågor, samt är kommunens expertgrupp på området. Rådet ska arbeta internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och organisationer. Likt övriga råd i Umeå kommun är landsbygdsutvecklingsrådet initierande och rådgivande, men inte beslutande.

Representation

Förtroendevalda

  • Kommunstyrelsens planeringsutskott

Ideell sektor

  • Bygderådet Umeå
  • Västerbottens idrottsförbund
  • Lokal byautvecklingsgrupp: Stöckebygdens utveckling, Holmöns Utvecklingsforum

Näringsliv

  • Lokal företagare: Häljegård, Holmöns lanthandel
  • Företagarna Umeå
  • LRF

Universitet

  • Umeå Universitet
  • SLU Umeå

Rådets möten

Rådet sammanträder fyra gånger per år under en halvdag. Inför varje möte träffas rådets beredningsgrupp, vilka sätter dagordning genom att planera och prioritera de ärenden som ska diskuteras på kommande möte.

Nästa möte i LBR är planerat till den 3 februari 2021.

Sidan publicerades