Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ledare

Stadsdirektörens forum

Stadsdirektörens forum (SDF) är tjänsteorganisationens ledning. SDF leder och samordnar kommunens verksamheter på tjänstemannanivå. Stadsdirektören sammankallar SDF och fattar beslut i samråd med deltagarna.

Stadsdirektör

Margaretha Alfredsson
090-16 23 80
070-558 23 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Administration och innovation, direktör

Johan Gammelgård
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Brandchef

Lars Tapani
090-16 22 15
070-326 70 09
lars.tapani@umea.se

Ekonomidirektör

Lena Höök Gustafsson
090-16 35 84
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Fritidschef

Stefan Hildingsson
090-16 16 08
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Kommunikationsdirektör

Jan Bergman
090-16 12 59
070-320 25 00
jan.bergman@umea.se

Kulturchef

Fredrik Lindegren
090-16 34 13
070-603 25 19
fredrik.lindegren@umea.se

Näringslivschef

Peter Juneblad
090-16 32 10
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Personaldirektör

Birgitta Forsberg
090-16 11 71
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se

Samhällsbyggnadschef

Rune Brandt
070-650 03 38
rune.brandt@umea.se

Socialdirektör

Karolina Lundqvist
090-16 17 71
karolina.lundqvist@umea.se

Teknik- och fastighetschef

Karin Isaksson
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Utbildningsdirektör

Ann-Christine Gradin
090-16 12 85
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson
090-16 17 84
070-366 06 69
pernilla.henriksson@umea.se

Överförmyndarenheten, chef

Åsa Pålsson Stråe
090-16 36 11
070-633 11 34
asa.palssonstrae@umea.se

Sidan publicerades