Ledare

Stadsdirektörens forum

Stadsdirektörens forum (SDF) är tjänsteorganisationens ledning. SDF leder och samordnar kommunens verksamheter på tjänstemannanivå. Stadsdirektören sammankallar SDF och fattar beslut i samråd med deltagarna.

Stadsdirektör

Margaretha Alfredsson
090-16 23 80
070-558 23 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Administration och innovation, direktör

Vakant

Beredskapsdirektör

Eva-Lena Fjällström
090-16 22 15
eva-lena.fjallstrom@umea.se

Ekonomidirektör

Lena Höök Gustafsson
090-16 35 84
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Fritidsdirektör

Stefan Hildingsson
090-16 16 08
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Kommunikationsdirektör

Thomas Hansen
070-881 42 05
thomas.hansen@umea.se

Kulturdirektör

Leif Mårtensson
tillförordnad kulturdirektör
090-16 33 52
070-556 16 49
leif.martensson@umea.se

Näringslivsdirektör

Peter Juneblad
090-16 32 10
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

HR-direktör

Karin Ahnqvist
090-16 11 71
070-550 79 12
karin.ahnqvist@umea.se

Stadsbyggnadsdirektör

Rune Brandt
070-650 03 38
rune.brandt@umea.se

Socialdirektör

Karolina Lundqvist
090-16 17 71
karolina.lundqvist@umea.se

Teknisk direktör

Karin Isaksson
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Utbildningsdirektör

Ann-Christine Gradin
090-16 12 85
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Äldreomsorgsdirektör

Pernilla Henriksson
090-16 17 84
070-366 06 69
pernilla.henriksson@umea.se

Överförmyndarenheten, chef

Åsa Pålsson Stråe
090-16 36 11
070-633 11 34
asa.palssonstrae@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/ledarekontakt