Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Nämndsekreterare

Kommunfullmäktige

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt
090-16 23 98
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Tomas Jakobsson
090-16 12 37
ksdiarium@umea.se

Kommunstyrelsens planeringsutskott

Anna Holmstedt
090-16 23 98
ksdiarium@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

Susanne Ångdal
090-16 22 09
susanne.angdal@umea.se

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen
090-16 13 34
hannele.hakkinen@umea.se

Fritidsnämnden

Elisabeth Anttu
090-16 34 80
umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

Annelie Holmlund
090-16 56 69
annelie.holmlund@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Annelie Holmlund
090-16 56 69
annelie.holmlund@umea.se

Individ- och familjenämnden

Lina Rolén Nordin
090-16 36 52
ifnamnden@umea.se

Jämställdhetsutskottet

Olov Häggström
090-16 12 40
ksdiarium@umea.se

Kulturnämnden

Maria Nordenback
090-16 33 09
kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Marie Huldén Sundqvist
090-16 51 22
marie.sundqvist@umea.se

Personalnämnden

Anna Holmstedt
090-16 23 98
anna.holmstedt@umea.se

Tekniska nämnden

Annika Kjellsson Lind
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Emil Fridolfsson
090-16 18 21
aldrenamnden@umea.se

Överförmyndarnämnden

Susanne Töyrä
090-16 28 67
susanne.toyra@umea.se

Sidan publicerades