Rallybil kör i skogen.

Foto: Fredrik Larsson

Frågor och svar om Rally Sweden i Umeå

Rally Sweden (Svenska rallyt) är ett av de största sportarrangemang som årligen genomförs i Sverige och det väcker förstås en del frågor. Här är svar på några av dem.

Rally Sweden är en internationell tävling, en av de största tävlingar som arrangeras i Sverige, som drar uppemot 100 000 besökare och miljontals TV-tittare varje år. Det är ett arrangemang som kommer ge Umeåregionen spännande upplevelser och dessutom helt unika möjligheter att synas på en internationell arena. Arrangemanget leder till fler besök och fler arbetstillfällen som skapar skatteintäkter. Arrangemanget har positiv effekt på vår besöksnäring.

Målet är förstås att skapa förutsättningar för en riktigt bra tävling och att visa den kompetens och de möjligheter vi har i Umeå att genomföra stora internationella arrangemang. Tävlingen ger också ökade möjligheter för Umeå att visa upp den fantastiska plats vi bor på, kulturen, näringslivet, forskning och utbildning, med flera områden där vi är starka.

Umeå kommun har ställt upp målet att tätorten ska vara klimatneutral 2030 och hela kommunen 2040. Dessa mål ligger fast. Umeå kommun vill bidra till en absolut nödvändig hållbar omställning av hela samhället.

Umeå kommun har en mängd styrkor på miljöområdet som gör det möjligt att skapa ett hållbart arrangemang. Lokalt har vi stor kapacitet när det gäller boende nära service­området och etablerade logistikkedjor där vi använder fossilfria drivmedel, elbussar för persontransport med mera. Det är även enkelt att resa hållbart till Umeå med till exempel tåg och buss och dessutom har Umeå kommun investerat i en av världens mest miljövänliga färjor, som knyter ihop E12 och gör det möjligt att transportera varor och människor på ett hållbart sätt. Vidare ligger just nu en ansökan hos Energimyndigheten där Umeå kommun med flera parter vill bidra till utvecklingen av fossilfritt flyg.

Precis som alla andra verksamheter kommer rallysporten att utvecklas. I vilken takt det kommer att ske är upp till aktörerna på området. Det vi vet är att biltillverkarna använder teknik som ligger i framkant och det finns stora ambitioner på hållbarhets­området när det gäller själva tävlingen. Genom arrangemanget ser Umeå kommun möjligheter att på olika sätt vara ett stöd i denna omställning.

Precis som vid alla andra arrangemang är det arrangören som söker nödvändiga tillstånd och arbetar med genomförandet. I det här specifika fallet har Umeå kommun ett åtagande som består av tre delar:

  • Eventstöd till arrangören, vilket utöver ett eventbidrag innebär att hjälpa till med praktiska lösningar, lokaler med mera.
  • Att bistå med kunskap och råd, till exempel när det gäller att söka tillstånd och skapa dialog med olika parter.
  • Att gemensamt med Svenska rallyt utveckla eventet till nytta för Umeå, Umeås invånare och företag.

Har du frågor om själva rallyt, om arrangemanget, bansträckningar, bilar, biljetter, pressfrågor med mera, kontakta Rally Sweden: www.rallysweden.com/kontakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självklart väcker ett arrangemang av den här storleken många frågor. Hör av dig till Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare vid Umeå kommun, om du har frågor som rör Umeå kommuns engagemang kopplat till Rally Sweden.

Fredrik Lönneborg
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 37 50
fredrik.lonneborg.2@umea.se

Sidan publicerades