Elevenkäten F–6 Mariehemsskolan

Här är informationsmaterial för att genomföra Elevenkäten F–6 Mariehemsskolan. Undersökningen genomförs under vecka 18-19. Elevenkäten är uppdelad i tre enkäter, en i förskoleklass (Fkl), en i årskurs 1 till årskurs 3 (1–3) och en i årskurs 4 till årskurs 6 (4–6).

Sista svarsdag är onsdag den 8 maj (vecka 19).

Enkäten besvaras via www.umea.se/skolenkat

Informationsmaterial

Sidan publicerades