För Seniortorgets samverkansparter

Seniortorget är en plats för samverkan inom områden som bidrar till ökad kunskap om livet som senior. Samverkan sker bland annat med Frivilligcentralen, studieförbund, pensionärsorganisationer, Region Västerbotten, Umeå universitet samt flera olika verksamheter inom Umeå kommun. Seniortorget drivs av äldreomsorgen i Umeå kommun.

Sprid affischer om höstens föreläsningar

Tillsammans hjälps vi åt att informera om utbudet av föreläsningar och aktiviteter. Sprid gärna affischerna i era nätverk så att fler nås.

Social gemenskap och goda relationer tillhör människans grundbehov och är viktiga förutsättningar för hälsa och välbefinnandet. Forskning visar tydliga samband mellan social isolering och ofrivillig ensamhet med ohälsa och sjukdom.

Sociala relationer och hälsa
26 oktober kl. 13.30–14.30, sänds även digitalt

Seniortorget besöks av författaren Kerstin Thelander som skrivit boken ”Sociala relationer och hälsa”. Vi får ta del av kunskap om orsaker till ensamhet på olika nivåer och konkreta metoder och interventioner för att minska upplevd ensamhet och förbättra den generella folkhälsan.

Ensamhet och stress – inte jag, någon i min närhet, eller?
2 november kl. 13.30–14.30, sänds även digitalt

Susanna Freiholtz, kurator Region Västerbotten, föreläser och reflekterar om ensamhet, ett ämne som är mycket svårt att prata om, skambelagt och viktigt att lyfta fram i samhälls-dialogen. Hur kan var och en av oss agera för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet?

Ensamhet – vilket stöd finns att få?
9 november kl. 13.30–14.30, sänds även digitalt

Det finns många aktörer i samhället som bidrar till social gemenskap. Vi har bjudit in några av dem som kort berättar om tjänster, stöd och gemenskap som de bjuder in till.
Medverkande: Stunder, Svenska kyrkan, Vän i Umeå, Kärngården, Frivilligcentralen

Pensionärsföreningarnas verksamhet

Pensionärsföreningarna kommer att berätta om sin verksamhet och den gemenskap som de bjuder in till. Läs mer om detta i ”Arrangemang på Seniortorget” på vår hemsida.

Ladda ner affisch att sprida , 578.4 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Du som stödjer eller hjälper en närstående kan få olika former av stöd utifrån din situation. Höstens Anhörigforum bjuder in till filmvisning och ger dig en möjlighet till erfarenhetsutbyte och samtal. Umeå kommuns anhörigkonsulenter medverkar.

Du är viktig – en film om att vara anhörig
7 september kl. 13.30–14.30

Carina berättar om den resa hon och hennes man har haft under hans tid med
demenssjukdom. En fin berättelse om det svåra och kärleken.

Nationella anhörigdagen
6 oktober kl. 13–16

Föredrag kl. 13.30, Livsomställning. Sorg och möjligheter. Sänds även digitalt.

Du är viktig – vikten att ta hand om sig själv och dela sina känslor
16 november kl. 13.30–14.30

Två korta filmer om hur man som anhörig kan ta hand om sin hälsa när man
hamnar i en situation där man måste ta ett stort omsorgsansvar för en
medmänniska som drabbats av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning.

Du är viktig – vikten att planera i förväg och söka hjälp
7 december kl.13.30–14.30

Två filmer om hur man som anhörig kan förbereda sig och få stöd när man
hamnar i en situation där man måste ta ett stort omsorgsansvar för en
medmänniska som drabbats av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning.

Ladda ner affisch att sprida , 931.5 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Följ våra temaföreläsningar om beroende och hur det påverkar såväl den beroende som personer i hens närhet.

Vad är ett beroende och hur påverkar det omgivningen?

Torsdag 23 november kl. 13.30–14.30. Sänds även digitalt.
Arrangör: Umeå Stadsmission

Hjälp! Vart vänder jag mig om jag är orolig för eget eller andras alkohol-/drogberoende eller spel om pengar?

Torsdag 30 november kl. 13.30–14.30. Sänds även digitalt.
Arrangör: Umeå kommun, Umeå Stadsmission och Spelberoendegruppen Umeå

Ladda ner affisch att sprida , 571.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Fallolyckor är vanligt. De flesta fall leder inte till allvarligare skador men när
olyckan är framme kan det få konsekvenser som förlorad självständighet och försämrad livskvalitet. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Fall int!
11/9 och 20/11 kl. 11–12. Sänds även digitalt.

Föredrag om att förebygga fallolyckor.

Upp och hoppa?!
16/10 och 11/12 kl. 11–12

Dialog, praktiska övningar med guidning i hur man tar sig upp efter ett fall.

Stark och säker – balansera mera!
Vecka 35–50, tisdagar kl. 11–12.

Vi utför övningar för ökad styrka och bättre balans.

Vecka 40 – kampanjveckan ”Fall int!” :

2/10 kl. 13.30–14.30 Rörelse för bättre balans. Föredrag. Sänds även digitalt.

3/10 kl. 11.00–12.00 Stark och säker – balansera mera! Vi utför övningar för styrka och balans.

3/10 kl. 13.30–14.30 Koll på dina läkemedel. Föredrag med Apoteket AB. Sänds även digitalt.

4/10 kl. 13.30–14.30 Stöd för en aktiv vardag - information och hjälpmedelsvisning.

5/10 kl. 13.30–14.30 Kostens betydelse vid fallprevention. Föredrag med dietist.
Sänds även digitalt.

Ladda ner affisch att sprida , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Bo bra är viktigt, hela livet! Genom att ta del av Seniortorgets föredragsserie/arrangemang om boende kan du få viss guidning.

Framtidens demografiska utmaningar
18 september kl. 13.30–14.30. Sänds även digitalt.
Daniel Levisson, statistiker vid Samhällsbyggnadsförvaltningen, Strategisk utveckling och Carin Nilsson, Äldrenämndens ordförande berättar om framtidens demografiska utmaningar och kommunens planer och projektering av boenden.

Heimstaden informerar om trivselboendet Gnejsen och bjuder på fika
28 september kl. 13.30–14.30

Seniorhusen – livsstilsboende med guldkant
9 oktober kl. 13.30–14.30

Så fungerar bostadsanpassningsbidrag
19 oktober kl. 13.30–14.30. Sänds även digitalt.

Fredagsmingel med AB Bostaden
27 oktober kl. 13.30–14.30

Ladda ner affisch att sprida , 982.4 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Under hösten kan du på Seniortorget ta del av några av de aktiviteter och arrangemang som anordnas av nationella minoriteter

Jakt och fiske i norr – berättelser och egna upplevelser

15 september kl. 13.30. Sänds även digitalt.

Krister Stoor, samisk artist, jojkar och berättar om den unika jojken

20 oktober kl. 13.30. Sänds även digitalt.

Upplev finsk tango och humppa. Finska klubben berättar om sin verksamhet.

17 november kl. 13.30. Sänds även digitalt.

Högtidstraditioner hos nationella minoriteter

15 december kl. 13.30. Sänds även digitalt.

Ladda ner affisch att sprida , 709.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Passion för livet är ett program för seniorer och riktar sig till personer som tillsammans med andra vill
lära sig mer om hälsa och levnadsvanor för så bra liv som möjligt, hela livet!

På denna kurs får du kunskap och förståelse för hur du som handledare kan inspirera kursdeltagarna
till att genomföra livsstilsförändringar. Det handlar om att gå från ord till handling.

Som handledare blir du behörig att hålla grupper i Passion för livet. Utbildningen är en dag och du får
då kunskap om konceptet och utbildning i handledarmaterialet.

Umeå kommun samarbetar med ABF Umeåregionen, Medborgarskolan Umeå och Studieförbundet
Vuxenskolan Umeå kring Passion för livet.

Utbilda dig till handledare vid något av följande utbildningstillfällen
7 september, 23 november

Anmälan sker via
Seniortorget hemsida, www.umea.se/passionforlivet

Ansök om bidrag för 2023
Om ni som förening vill starta en grupp utifrån konceptet Passion för livet finns möjlighet
att ansöka om ekonomiskt bidrag. För mer information seniortorget@umea.se
eller på telefon 090-16 65 00

Ladda ner affisch att sprida , 733.2 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Livsstilsverktyet är ett kostnadsfritt digitalt verktyg för dig som vill förbättra hälsan.

Verktyget bygger på att hälsa handlar mer om att bli hel och harmonisk än om att räkna steg och kalorier. Det stimulerar tankar och ger aha-upplevelser om stora livsfrågor. Du får konkreta vardagstips och kommer se din hälsa i ett större sammanhang.

Livsstilsverktyget är tillgängligt för dig genom en forskningsstudie som är en av Sveriges största satsningar för folkhälsa. Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt att en kvart med livsstilsverktyget varannan vecka kan förbättra hälsan och ett nytt sätt att må bättre, hantera livets upp- och nedgångar samt föregygga och hantera livssilssjukdomar.

Som deltagare i studien får du gratis ta del av detta digitala verktyg där du får tillgång till olika teman, webbinarium och föredrag om hälsa. Samtidigt som du tar hand om in egen hälsa bidrar du till viktig forskning.

Verktyget går att använda både på dator, läsplatta och mobiltelefon. Hela verktyget finns även översatt till engelska.

Läs mer om hur man kan ta del av Livsstilsverktyget

umea.se/livsstilsverktyget

Ladda ner affisch att sprida , 543.1 kB. (pdf)

 • Kontakt

  Seniortorget

  Kontakta oss

  090-16 65 00 seniortorget@umea.se

  Besöksadress

  Renmarkstorget 15

  Postadress

  903 26 Umeå

  Öppettider:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 10.00–15.00
  Onsdag, klockan 11.00–15.00

Sidan publicerades