Föräldraförberedande grupper

Välkommen att delta i föräldraförberedande gruppträffar på Ersboda familjecentral.

Vi inbjuder alla blivande föräldrar att delta i föräldragrupp under graviditeten. Det kommer att bli sex tematräffar under graviditeten, se nedan.

Efter förlossningen kommer ni att erbjudas fortsatta träffar tillsammans med BVC och öppna förskolan.              

‌Familjeförberedande grupper

Träff

Tema

Ansvarig

1

Graviditeten och det väntade barnet

MVC

2

Livsstil

Sjukgymnast, tandhygienist

3

Första tiden med barnet

MVC, BVC, ÖF

4

Amning, föräldraskap, parrelation

MVC, socialsekreterare

5

Förberedelse inför förlossning

MVC

6

Efterträff

MVC, BVC, Öppna förskolan

Sidan publicerades