Frågor och svar

Dina föräldrar har rätt att vara delaktiga i ditt liv. Det är viktigt att de också blir lyssnade på. Socialtjänsten måste uppmuntra kontakten mellan barn och unga och deras föräldrar, eftersom det står så i lagen. När du är under 18 år har dina föräldrar rätt att få veta om vi har kontakt vi har med dig. När du har fyllt 18 har du rätt att bestämma själv vad de ska få veta eller inte. Om du vill ha hjälp från oss, men inte dina föräldrar ska vi lyssna på dig och försöka motivera dina föräldrar att ta emot hjälp. Ibland vill kan det hända att dina föräldrar vill ha hjälp, men inte du. Då kan vi erbjuda hjälp till dina föräldrar ändå.

Vad händer när jag blir 15 år?

När du blir 15 är är du juridisk part. Det betyder att du har rätt att säga ja eller nej till den hjälp vi erbjuder dig. Redan innan du fyller 15 år lyssnar vi på vad du vill.

Vad händer när jag blir 18 år?

När du blir 18 år är du myndig och bestämmer själv om du vill ha kontakt med oss och om du vill ha hjälp från oss. Dina föräldrar inte längre dina vårdnadshavare och du bestämmer själv om vi ska ha kontakt med dem eller inte. Du bestämmer också om de ska få veta att vi har kontakt med dig.

Du kan fortfarande få hjälp och stöd från socialtjänsten när du har fyllt arton. Du kan få hjälp med var du ska bo, få stöd för att hitta något som känns meningsfullt att göra på dagarna – plugga, jobba eller gå en yrkesutbildning, få lära dig att betala räkningar och hur du ska få pengarna att räcka. När du blir 18 år blir du myndig och ses som vuxen. Då är det du själv som har ansvar för att be om hjälp om du behöver det. När du är 18 år är det du som bestämmer om dina föräldrar ska få veta något om din kontakt med socialtjänsten.

Socialtjänsten har i uppdrag att lyssna på båda sidor och se till att det blir så bra det går, både för dig och dina föräldrar. Dina åsikter är viktiga, men ibland kanske du inte får igenom det du vill. Vissa saker måste socialsekreteraren göra för att lagen säger det. Dina föräldrar eller vårdnadshavare har också rätt att bestämma i en del frågor om ni tycker olika. Det är viktigt för oss att du förstår varför beslut har fattats. Fråga gärna din socialsekreterare om det är något som är oklart eller som du inte förstår.

Ibland kan det vara möjligt att få byta socialsekreterare, även om det är ovanligt att det händer. Du kan ringa till kommunens mottagningsenhet på 090-16 10 02 och be att får prata med din socialsekreterareschef. För hen kan du berätta att du och din socialsekreterare inte kommer överens. Det är viktigt att du försöker förklara varför ni inte kommer överens, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Det vanligaste är att vi på socialtjänsten har kontakt med skolan för att höra hur det går för dig. Vi får inte lämna information till skolan om inte du och dina föräldrar sagt att vi får det. Det kallas sekretess. Du får däremot berätta vad du vill om hur vi hjälper dig för vem du vill, även lärare och kompisar på skolan.

Socialtjänstlagen är en lag som bestämmer hur socialtjänstens arbete ska gå till. Den förkortas ofta SoL. I socialtjänstlagen beskrivs också all hjälp du och din familj kan få om ni vill ta emot den.

Om dina föräldrar och socialtjänsten inte är överens om något som gäller din situation, kan socialtjänsten ansöka om hjälp för dig enligt lagen om vård av unga, som ofta förkortas LVU. Det gäller också om du är 15 år och inte vill ta emot hjälp, fast socialtjänsten och kanske dina föräldrar också tycker att det vore det bästa för dig. Då beslutar en en domstol som heter förvaltningsrätten om du och din familj måste ta emot hjälp, eller om ni inte behöver det. Det är inte lika vanligt att en domstol bestämmer att någon måste få hjälp. Det vanligaste är att familjer vill ta emot hjälp.

Lagen om vård av unga (LVU) kan användas enligt 2§ och 3§. Vid båda paragraferna tycker socialtjänsten och du eller dina föräldrar olika om att du behöver hjälp. Vid 2§ tycker socialtjänsten att du behöver hjälp för att dina föräldrar inte tar hand om dig på ett tillräckligt tryggt och säkert sätt. Vid 3§ tycker socialtjänsten du behöver hjälp för att du är farlig för dig själv, till exempel om du tar droger eller begår brott och ingen annan hjälp har fått dig att må bättre.

Dina föräldrar kanske tycker som socialtjänsten, men du vill inte ha hjälp. Då kan socialtjänsten söka hjälp för dig enligt LVU §3. Domstolen förvaltningsrätten bestämmer i båda paragraferna om du ska få hjälp eller inte. Det går att överklaga det förvaltningsrätten beslutar. Det betyder att du eller dina föräldrar kan skriva och säga att ni vill att de ska göra ett nytt beslut om hur det ska bli.

LVU och SoL är två olika lagar som används i olika situationer. SoL används när familjer eller personer vill ta emot hjälp och LVU används när personer inte vill ta emot hjälp. Då kan socialtjänsten låta en domstol som kallas förvaltningsrätten bestämma om personen ändå måste ta emot hjälp eller inte.

Om du är missnöjd med socialtjänsten kan du prata med eller skriva till din socialsekreterare eller din socialsekreterares chef. Du kan ringa till kommunens mottagningsenhet på 090-16 10 02 om du vill prata med någon om detta.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du känner att inget förändras kan du prata med, eller skriva till de som jobbar på Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). De är en myndighet som har till i uppgift att se till att socialtjänsten fungerar så bra det är möjligt. På IVO:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förklaras enkelt och tydligt vilka rättigheter du som har kontakt med socialtjänsten har. Om du tycker att socialtjänsten inte fungerar som den ska för dig, har du rätt att ringa IVO utan att fråga någon om lov. De har både ett telefonnummer och en chatt särskilt för ungdomar där man kan ställa frågor och berätta om något inte fungerar med socialtjänsten.

Sidan publicerades