Aros sysselsättning

För att minska spridningen av coronaviruset är Aros stängt. Verksamheterna planerar att öppna i begränsad form vecka 32.

Aros sysselsättning består av två inriktningar; en inriktning riktar sig till dig som har ett beslut om daglig verksamhet och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en inriktning finns för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och som då söker plats via Aros direkt.

Hos oss tränas förmågor för att klara arbetslivets basala krav och bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. Det innebär att du får träna på sådant som måste fungera när man är på en extern placering eller arbete.

Sysselsättning som passar alla

  • På Aros finns olika grupper som har olika arbetsuppgifter. Det ger dig möjlighet till gemenskap, delaktighet och struktur i vardagen.
  • Det finns arbetsbeskrivningar som innehåller både bild och text för att öka din självständighet. Alla grupper har olika nivåer av uppgifter så du behöver inga förkunskaper. Arbetet ska passa alla!
  • Gemensamt för hela Aros är att vi jobbar mot uppdrag. Vi samarbetar med företag, föreningar och privatpersoner.

För att delta i sysselsättningen på Aros ska du

  • vara motiverad
  • boka in och komma på ett studiebesök
  • ha neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ansöka om sysselsättning via LSS
  • söka sysselsättning direkt via Aros om du har en psykisk funktionsnedsättning
  • ha en kontaktperson, det gäller främst för dig som kommer direkt till Aros utan beslut.

Man får inte komma påverkad av alkohol eller droger till oss.

Sidan publicerades