Nyhetsbrev april 2023

Ny avgift för vissa resor inom högkostnadsskydd från 1 april 2023

Avgiften för resor inom högkostnadsskydd till/från daglig verksamhet eller lönearbete, ändras för vissa resenärer. Kostnaden höjs för den som reser inom Ultrabussarnas trafikområde. Det beror på att länets kollektivtrafiktaxa har höjts

Handläggning och telefonkontakt under sommaren

Under sommarperioden kan våra handläggningstider bli längre än normalt. Vi lovar dock att göra så gott vi kan för att det ska löpa på så smidigt som möjligt. Telefontiden för rådgivning kommer att vara delvis stängd under sommaren, exakta datum kommer senare. Under de dagar som telefontiden är stängd går det att ringa kommunens växel på 090-16 10 00 eller mejla till fardtjansten@umea.se. Gå in på vår webbsida för aktuell kontaktinformation.

Kom ihåg att avboka förbokade resor

Om du har förbokade resor mellan bostaden och exempelvis arbete eller daglig verksamhet: kom ihåg att avboka dina resor inför eventuell sommarledighet. Ta kontakt med entreprenörens beställningscentral som tar emot bokningsändringar.

Ska du resa till en annan kommun i sommar?

Om du ska resa till en annan kommun och inte klarar resan själv med stöd av transportföretagens assistans kan du ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst till annan kommun sker vanligtvis med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är i undantagsfall som personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligt och i god tid, senast 4 veckor innan önskad avresa. Blankett för ansökan samt mer information finns på webbsida om riksfärdtjänst.

Resa inom en annan kommun

Om du själv ordnar resa till en annan kommun men behöver resa med färdtjänst inom besökskommunen kan du använda RIAK-resor. RIAK står för ”resa i annan kommun” och innebär att du kan resa med färdtjänst i den kommun du besöker. Kostnaden är 10 kronor per kilometer, med en minimiavgift på 90 kronor. Om du önskar RIAK-resor, kontakta Tillståndsenheten minst 10 dagar innan planerad resa. Du kan få maximalt 40 enkelresor per år.

Varma hälsningar, Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan publicerades