Nyhetsbrev oktober 2023

Nedan följer information om

  • Högkostnadsskydd för dig som studerar på eftergymnasial nivå samt dig med beviljad dagverksamhet
  • RIAK för dig med intygsresor, hjälpmedel som transporteras som gods
  • Månadsfaktura för färdtjänstresor
  • Resa med riksfärdtjänst under jul och nyår
  • Resa med kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats under julhelgen

Högkostnadsskydd

Kommunfullmäktige har beslutat om att utvidga högkostnadsskyddet i kommunal färdtjänst från och med 1 november 2023. Det innebär att du som studerar vid eftergymnasiala studier eller som är beviljad dagverksamhet enligt SoL kan ansöka om högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om högkostnadsskydd på vår webbsida umea.se/fardtjanst. Webbsidan kommer att uppdateras avseende vilka färdtjänstresenärer som högkostnadsskyddet avser.

RIAK för dig med intygsresor, hjälpmedel som transporteras som gods

Kommunfullmäktige har beslutat om att utvidga förmånen om RIAK. Du som i kommunal färdtjänst har intyg att frakta ditt tunga hjälpmedel som gods i ett fordon med rullstolsplats (specialfordon) kan nu även göra det när du använder RIAK i en besökskommun.

Månadsfaktura för färdtjänstresor

Om du vill få din egenavgift fakturerad månadsvis tar du kontakt med entreprenören av färdtjänstresor. För personbilstaxi ringer du deras kontor 090-71 10 70. För fordon med rullstolsplats ringer du 090-77 25 70. Entreprenören tar ut en administrationskostnad för denna tjänst.

Resa med riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen 2023

Tiden går och nu är det snart jul igen. För några innebär det resor till nära och kära. Planera din resa i god tid.

Sista ansökningsdag

Fredag 11 november måste ansökan om riksfärdtjänst inför både jul och nyår vara Tillståndsenheten tillhanda. Ansökningsformulär finns på webbsida umea.se/riksfardtjanst. Formuläret kan skrivas ut eller sändas in digitalt om du har e-legitimation. Kontakta Tillståndsenheten om du önskar få formuläret utsänt med brevpost, fardtjansten@umea.se alternativt 090-16 10 14.

Sista beställningsdag för riksfärdtjänstresa under julhelgen perioden 22–26 december

Vår entreprenör Riksfärdtjänsten Sverige AB låter meddela att tåg, flyg och buss snabbt blir fullbokade och att taxifordon finns i ett begränsat antal. Om det finns möjlighet är det bra att boka på mindre attraktiva dagar.

Beställ beviljad resa i buss, tåg eller flyg så snart du har fått ditt beslutsmeddelande.

Fredag 8 december är sista dagen för beställning av beviljad riksfärdtjänstresa i personbil samt i fordon med rullstolsplats. Resa beställs hos Riksfärdtjänsten Sverige AB på telefonnummer 016-15 05 50.

Resa inom annan kommun för färdtjänstberättigad

Resor i annan kommun, RIAK, kan beställas hos Tillståndsenheten minst 10 dagar innan avresa. Maximalt 40 resor på ett kalenderår kan användas i annan kommun.

Resa med kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats under julhelgen

Är du beviljad kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats? För julhelgens resor, i synnerhet resor på julafton, ska bokning ske under perioden 7 november – 8 december på telefon 090-77 25 70.

Vi passar på att redan nu önska alla en God jul och ett Gott nytt år!
Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan publicerades