Ansök om riksfärdtjänst

Sidan publicerades

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av det måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är endast i undantagsfall som resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Syftet med resan ska vara av fritidskaraktär.

Hur ansöker jag?

En ny ansökan om riksfärdtjänst måste skickas in vid varje restillfälle. Blankett för ansökan kan fyllas i digitalt med bank-ID. Du kan även skriva ut blanketten själv och skicka med post. Om du inte har tillgång till dator, skrivare eller bank-ID kan du höra av dig via mail eller telefon för att få en pappersblankett hemskickad.

 

Det är viktigt att fylla i tydliga svar på frågorna i ansökningsblanketten. Ge en utförlig beskrivning av din funktionsnedsättning. Beskriv hur det påverkar din förmåga att förflytta dig och att resa med allmänna kommunikationer.

Ansök i god tid

Ansökan ska skickas in senast en månad innan önskad avresa. Vid storhelger (jul, nyår, påsk, midsommar) bör ansökan lämnas ännu tidigare.

Sidan publicerades