Tyck till om riksfärdtjänst

Har du synpunkter på kommunens tjänster och service?

Låt oss då få veta vad du tycker. Berätta gärna både vad som är bra och mindre bra. Det är viktigt för att kommunen samt de transportörer vi har avtal med ska kunna ändras och förbättras. Det kan handla om exempelvis bemötande från kommunens tillståndsenhet eller om dina resor.

Sidan publicerades