Egenavgift riksfärdtjänst

Egenavgiften vid riksfärdtjänstresa är samma över hela Sverige. Avgiften är inget kommunen kan påverka.

 

Kostnad för resenär upp till och med 25 år

0 – 100 km: 73 kr
101 – 125 km: 91 kr
126 – 150 km: 115 kr
151 – 175 km: 136 kr
176 – 200 km:154 kr
201 – 225 km: 178 kr
226 – 250 km: 192 kr
251 – 275 km: 210 kr
276 – 300 km: 224 kr
301 – 350 km: 259 kr
351 – 400 km: 294 kr
401 – 450 km: 318 kr
451 – 500 km: 336 kr
501 – 600 km: 374 kr
601 – 750 km: 420 kr
751 – 1 000 km: 458 kr
1 001 – 1 250 km: 476 kr
1 251 – 1 500 km: 490 kr
Över 1 501 km: 528 kr

Kostnad för resenär från 26 år och äldre

0 – 100 km: 105 kr
101 – 125 km: 130 kr
126 – 150 km: 165 kr
151 – 175 km: 195 kr
176 – 200 km: 220 kr
201 – 225 km: 255 kr
226 – 250 km: 275 kr
251 – 275 km: 300 kr
276 – 300 km: 320 kr
301 – 350 km: 370 kr
351 – 400 km: 420 kr
401 – 450 km: 455 kr
451 – 500 km: 480 kr
501 – 600 km: 535 kr
601 – 750 km: 600 kr
751 – 1 000 km: 655 kr
1 001 – 1 250 km: 680 kr
1 251 – 1 500 km: 700 kr
Över 1 501 km: 755 kr

Sidan publicerades