Ansök om riksfärdtjänst

Sidan publicerades

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av det måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är endast i undantagsfall som resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Syftet med resan ska vara av fritidskaraktär.

Ansök i god tid

Ansökan ska skickas in minst en månad innan önskad avresa. Vid storhelger (jul, nyår, påsk, midsommar) bör ansökan lämnas ännu tidigare.

Hur ansöker jag?

En ny ansökan om riksfärdtjänst måste skickas in vid varje restillfälle. Blankett för ansökan kan fyllas i digitalt med e-legitimation. Du kan även skriva ut blanketten själv och skicka med post. Om du inte har tillgång till dator, skrivare eller e-legitimation kan du höra av dig via mail eller telefon för att få en pappersblankett hemskickad.

Sidan publicerades