Vad är läget?

Händelseutvecklingen i Ukraina bedöms ha låg påverkan på samhället i Västerbotten. Försvarsmakten bedömer att risken är låg för ett väpnat angrepp mot Sverige, men det kan heller inte uteslutas. Risken har ökat för att Sverige ska utsättas för till exempel cyberintrång och informationspåverkan.

Vad gör kommunen?

Kommunen har hög beredskap på samma sätt som under pandemin. Kommunen följer läget och utvecklingen noga och samverkar med länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner för att identifiera och hantera möjliga följder för kommunen och samhället och för att skapa trygghet och uthållighet. Kommunen inventerar och förbereder också lokaler för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina.

Samtidigt pågår kommunens verksamheter som vanligt.

Håll dig informerad

Det kommer mycket information om händelserna i Ukraina. Håll dig välinformerad, var källkritisk och visa omtanke så bidrar du till vår gemensamma beredskap och motståndskraft. På www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bekräftade fakta som tillsammans med information från myndigheter och rapporter från etablerade medier förklarar händelserna.

Källkritik innebär att värdera information. Vem säger vad och varför? Undersök information du tar del av, särskilt i sociala medier, och sprid inte obekräftade rykten vidare.

Ställ dig frågorna:

 • Stämmer verkligen detta?
 • Vem ligger bakom informationen?
 • Kommer informationen från en pålitlig och trovärdig källa?
 • Varför finns informationen?
 • Är den avsedd att påverka hur du tänker och agerar?
 • Har någon nytta av att du sprider informationen vidare?
 • Finns samma information i andra källor?

Nyheter

Nyheter från kommunen om läget, kommunens åtgärder, information och råd:

 • Belysningen på Gamla bron plockas ner

  Sedan början av mars har Gamla bron i Umeå lysts upp i gult och blått i solidaritet med den ukrainska befolkningen. Under påskveckan plockas belysningen ner eft...
 • Information med anledning av läget i Ukraina

  Här på kommunens webbplats finns information och råd med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Läs om vad kommunen gör och vad du själv kan göra...
 • Kommunen samverkar och följer utvecklingen

  Många myndigheter i Sverige anpassar sin beredskap på grund av kriget i Ukraina, men det finns just nu inget direkt militärt hot mot landet. Umeå kommun följer...
 • Gamla bron lyser i Ukrainas färger

  Gamla bron i Umeå lyser nu i blått och gult i solidaritet med den ukrainska befolkningen. – Det går inte att föreställa sig de fasor de går igenom just nu. Rys...
 • Var källkritisk och stilla oro

  Det kommer mycket information om händelserna i Ukraina och säkerhetsläget i Europa just nu. Det är normalt att känna oro och det kan vara svårt att veta vad som...
Sidan publicerades