Vad är läget?

Händelseutvecklingen i Ukraina bedöms ha låg påverkan på samhället i Västerbotten. Men, verksamheter lokalt och regionalt kan påverkas, till exempel på grund av varubrist och kostnadshöjningar.

Vad gör kommunen?

Kommunen har hög beredskap, läget och utvecklingen noga, samverkar med länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner och är redo för att kunna hantera läget om det förvärras eller för att klara andra händelser i samband med det. På lång sikt är målet att skapa trygghet och uthållighet i samhället. Kommunen inventerar och förbereder också lokaler för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina.

Samtidigt pågår kommunens verksamheter som vanligt.

Håll dig informerad

Bli inte lurad. Sverige kan utsättas för informationspåverkan som utmanar vår demokrati. Stark demokrati bygger på att du och alla andra är delaktiga, välinformerade, källkritiska och visar omtanke. Då bidrar vi tillsammans till vår gemensamma beredskap och motståndskraft.

Det kommer mycket information om händelserna i Ukraina. På www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bekräftade fakta som tillsammans med annan information från myndigheter och rapporter från etablerade medier förklarar händelserna.

Källkritik innebär att värdera information. Vem säger vad och varför? Undersök information du tar del av, särskilt i sociala medier, och sprid inte obekräftade rykten vidare.

Ställ dig frågorna:

  • Stämmer verkligen detta?
  • Vem ligger bakom informationen?
  • Kommer informationen från en pålitlig och trovärdig källa?
  • Varför finns informationen?
  • Är den avsedd att påverka hur du tänker och agerar?
  • Har någon nytta av att du sprider informationen vidare?
  • Finns samma information i andra källor?

Nyheter

Nyheter från kommunen om läget, kommunens åtgärder, information och råd:

Sidan publicerades