Marie-Louise Rönnmark tar emot en ukrainsk flagga från Peter Gjersvold vid stadshusets entré.

Marie-Louise Rönnmark tar emot en ukrainsk flagga från Peter Gjersvold vid stadshusets entré.

Kommunen tar emot flagga från Ukraina

Peter Gjersvold, Umeåbo och frivillig soldat i Ukraina, har överlämnat en ukrainsk flagga till Umeå kommun och kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark.

– Det är min befälhavare i Rivne i västra Ukraina som har bett mig överlämna flaggan till Umeåborna, som en symbol för vänskap och ett tack för den välvilja som Sverige och svenskar har visat mot det ukrainska folket under kriget, säger Peter Gjersvold.

Peter Gjersvold har varit frivillig försvarare i Ukraina i tre omgångar sedan kriget startade 2022. Han berättar att behoven i dag är enorma och att de dessvärre växer. Många har ekonomiska svårigheter och korruptionen breder ut sig som en följd av det. Kriget är en verklighet i hela landet, inte bara i de östra delarna och på Krim. När ryskt artilleri skjuter skadas samhällsnyttiga funktioner och kommunikationer som bussar, tåg och internet. De som drabbas värst är befolkningen i byar och mindre samhällen där förnödenheter helt enkelt kan ta slut. Peter Gjersvold anser därför att både det civila och det militära stödet från västvärlden till Ukraina behöver bli större, både när det gäller volymer och kontinuitet, för att man ska komma framåt.

Vi kan aldrig vara säkra på att det finns tillräckligt med bränsle och förnödenheter eller för den delen militär utrustning. Små marginaler och risken att något tar slut gör det svårare för befolkningen att vara uthållig, men också för försvarsmakten att bedriva ett krig.

– Även om leveranser fortsätter att komma så är det ett tydligt problem att stödet nu kommer lite i taget. Vi kan aldrig vara säkra på att det finns tillräckligt med bränsle och förnödenheter eller för den delen militär utrustning. Små marginaler och risken att något tar slut gör det svårare för befolkningen att vara uthållig, men också för försvarsmakten att bedriva ett krig, säger Peter Gjersvold.

Han betonar att vänskapen mellan Ukraina och Sverige är väldigt viktig och att det mellanmänskliga stöd som svenskarna har visat genom att skicka olika förnödenheter som kläder, filtar, sjukvårdsutrustning, bilar med mera, har varit ovärderligt. Det är skälet till att han besöker Marie-Louise Rönnmark i stadshuset.

Kriget i Ukraina orsakar ett fruktansvärt lidande bland befolkningen och därför behöver vi fortsätta att ha öppna hjärtan, att bygga gemenskap och att hjälpa.

– Vi tar emot flaggan med både värme och vördnad. Kriget i Ukraina orsakar ett fruktansvärt lidande bland befolkningen och därför behöver vi fortsätta att ha öppna hjärtan, att bygga gemenskap och att hjälpa. När jag hör Peter Gjersvolds berättelse kan jag konstatera att solidaritet är ett ord som blir allt viktigare, säger Marie-Louise Rönnmark.

Sidan publicerades