Så här går ett besök till

Till familjerådgivningen söker man sig frivilligt, vilket innebär att samtalen bygger på individens egen vilja till förändring.

Vilka besöker oss?

Alla med relationsproblem är välkomna till oss. Det stora flertalet som kommer är barnfamiljer ur alla yrkes- och inkomstgrupper, där paret har samlevnadsproblem.

Många par har hamnat i en situation där läget känns låst och man har svårt att komma vidare på egen hand. Andra har redan bestämt sig för att skilsmässa är enda lösningen och vill ha hjälp med att separera på ett bra sätt.

Vi har även samtal med enskilda som har problem i sina nära relationer.

Det är vanligt att människor som kommer till oss är i kris. Under en sån period kan samtalen på familjerådgivningen utgöra den enda fasta punkten i ett i övrigt känslomässigt kaos.

Första samtalet

Vid första samtalet får var och en berätta om sina upplevda problem. Därefter kommer man tillsammans med familje­rådgivaren överens om vilka problem man vill jobba med och rimlig tidsåtgång utifrån parternas behov.

För att samtalen ska bli meningsfulla behöver båda i paret vara beredda att se på sig själva och sin roll i relationen.

Vårt mål

Vårt mål är att ni genom samtalen ska

  • förstå och respektera er själva och varandra bättre
  • lösa era konflikter på ett konstruktivt sätt
  • fortsätta dialogen och utvecklingen av er relation när ni avslutat samtalen hos oss.
Sidan publicerades