God man, förvaltare

Två kvinnor pratar vid ett bord.

Det finns personer som på grund av sjukdom eller funktionsvariation har svårt att klara vardagliga saker. En god man eller förvaltare ser till att en person har en fungerande vardag. Det kan handla om att betala räkningar, göra ansökningar och kontakta myndigheter. Är det ett uppdrag för dig?

Över 60 personer i Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs behöver en god man eller förvaltare. Varje uppdrag är olika eftersom människor har olika behov och förutsättningar. Uppgifter som kan ingå är:

  • betala räkningar och föra över fickpengar
  • träffa personen ungefär en gång i månaden för att se att saker fungerar
  • ha kontakt med anhöriga eller boendepersonal
  • ansöka om ersättningar hos Försäkringskassan
  • ansöka om insatser som till exempel hemtjänst, särskilt boende eller kontaktperson
  • vara med på möten på socialtjänsten
  • se till att personen har kontakt med sjukvården om det behövs.

Gode män och förvaltare ska varje år lämna in en redovisning av uppdraget till överförmyndarenheten.

Vad krävs för att få ett uppdrag?

Du behöver som god man eller förvaltare inte ha någon speciell utbildning eller bakgrund. Till stor del handlar det om att använda dina egna livserfarenheter för att få en annan persons tillvaro att fungera.

Du behöver kunna ta initiativ och vara bekväm med att ta kontakt och möta olika människor. Det är viktigt att du redovisar det du gör i uppdraget. Därför behöver du ha ordning och reda på papper. Vi kontrollerar alla blivande gode män och förvaltare hos Kronofogden, socialtjänsten och i polisens belastningsregister.

Får jag betalt?

Du har som god man eller förvaltare har rätt till ett arvode och ersättning för resor i uppdraget och för omkostnader. Arvodet kommer i efterskott en gång per år, efter att årsredovisningen har granskats. Att vara god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag, inte en anställning.

Intresseanmälan

Är du nyfiken på uppdraget som god man eller förvaltare och vill veta mer? Eller du kanske redan tänker att det här är ett uppdrag för dig? Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och bjuder in till ett tillfälle då du får mer information och kan ställa frågor.

Överförmyndarenheten i Umeåregionen samordnar och rekryterar gode män och förvaltare i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Sidan publicerades