Stödfamilj LSS

En familj med ett barn som har en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland och barnet få möjligheter till miljö­ombyte. Då kan en stödfamilj vara bra. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt eget hem. Insatsen kan sökas av en person med funktionsnedsättning, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter stödfamilj.

Vad innebär det att vara stödfamilj?

Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.

Stödfamiljen ger stöd och avlastning

Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen till exempel en gång i månaden. Stödfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

Bli stödfamilj

Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör

 • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • vara intresserad av hur andra människor har det
 • ha en trygg och stabil livssituation
 • vilja göra en insats över en längre tid
 • ha känslomässigt och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn i sitt hem
 • ha fyllt 25 år.

Som stödfamilj kan du förvänta dig

 • att innehållet i uppdraget är tydligt
 • vägledning, stöd och hjälp
 • arvodes- och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer
 • träffar vid behov
 • hjälp att på ett bra sätt starta och avsluta uppdraget.

Att lära känna en människa kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav.

Vill du bli kontaktad för mer information?

Fyll i en intresseanmälan

Du kan även vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Läs mer om vad det innebär att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Sidan publicerades www.umea.se/stodfamilj