Mottagande av ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige för att söka asyl och är under 18 år räknas som ensamkommande barn. Migrationsverket anvisar asylsökande barn till alla kommuner i Sverige. Umeå får besked om nya barn som ska fördelas till vår kommun enligt ett fördelningssystem. Umeå kommun har hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn under 18 år. Vi har även en stödverksamhet för ensamkommande unga över 18 år som har uppehållstillstånd.

Verksamheten för ensamkommande barn tillhör individ- och familjenämnden. Staten finansierar verksamheten genom att Migrationsverket ger ersättning för varje barn för att täcka kostnader kommunen har.

Gemensamt ansvar i Umeå

Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här så trygg som möjligt för dessa barn och ungdomar, hur kort eller lång den än blir. Många människor, myndigheter och organisationer är engagerade för barnet, och mottagandet samordnas av socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola.

Boendeformer i Umeå

HVB, hem för vård och boende, Pangea

De flesta barn får komma till HVB när de har anvisats till Umeå och vårt ansvar för barnet startar. Arbetsmetodiken på HVB präglas av trygghet och omsorg i en hemlik boendemiljö där de ges möjlighet att under trygga former förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv.

Familjehem

De allra yngsta barnen, eller barn med behov av ett mindre sammanhang kan placeras i familjehem.

Mer om familjehem

Stödverksamhet, 18+, Paloma

Verksamhet för ungdomar som har uppehållstillstånd, från 18 år till och med 1 juli året de fyller 20 år. Syftet är att i en trygg miljö erbjuda ett boende med vuxenstöd som gynnar självständighet och integration i samhället. Kontakt med personal sker i huvudsak utifrån ungdomens behov, vilket kan variera över tid.

Överförmyndare

Mer information om överförmyndare/god man

Skola och utbildning

Mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola

Arbete

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Integration genom fritid

Integration kan uppnås genom prova aktiviteter och ingå i ett sammanhang utanför verksamheten för ensamkommande barn. Är du intresserad att medverka till detta? Ta kontakt med Fritidsgruppen 090-16 48 41.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades www.umea.se/ensamkommandebarn