2.1.2 Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i Umeå kommun som grundar sig i riksdagens beslut om Nollvisionen, det långsiktiga målet för trafiksäkerhet. ”Trafiksäkerhetsprogram – Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå” är ett steg i kommunens långsiktiga arbete med att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående och cyklister.

Trafiksäkerhetsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhet i Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hastighetssäkring i form av cirkulationsplatser, farthinder och hastighetsanpassning till gaturummet har förmodligen haft en bidragande orsak till att kommunen nått tidigare trafiksäkerhetsmål vilket minskat olyckorna, framför allt för bilister.

Sidan publicerades