2.1.3 Säkerhetsskydd av information

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Det handlar även om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Vid projektering och byggande av anläggningar och system på uppdrag av Umeå kommun, Gator och parker kommer konsulter och entreprenörer ofta att få kännedom om anläggningar och system som kan vara känsliga ur säkerhetssynvinkel.

Det är kommunen, ledningsägare och andra verksamhetsutövare som själva ansvarar för att bedöma om den bedriver säkerhetskänslig verksamhet. De verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att anmäla detta till den tillsynsmyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som blir berörd.

Konsulter, entreprenörer och andra leverantörer har att följa de anvisningar för säkerhetsskydd som kommunen och andra verksamhetsutövare ger.

Mer information om säkerhetsskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns att läsa på Säkerhetspolisens webbsida om säkerhetsskydd.

Sidan publicerades