2.1.5 Renhållning

Umeå kommuns Avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska följas, se även Program. Renhållning ska beaktas i tidigt projektskede.

Skräpkorgar och soptunnors placering ska utgå från platsens användning och andra aktiviteter. För skräpkorgar och sopkärl på torgytor, gågator, och parkmiljöer ska särskild hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska också anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning. För detaljerade anvisningar om skräpkorgar och sopkärl, se sida 3.4.3 respektive Vakins information om ny- och ombyggnad av plats för avfallshämtning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades