Andra korsningar mellan cykelväg/bana och gata

Vid en obevakad korsning där cykelväg/bana korsar gata ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister som är i korsningen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut i en obevakad korsning utan väjningsplikt ska lämna företräde till korsade trafik.

Samtliga trafikanter ska i god tid anpassa hastigheten före korsningen så att fara inte uppstår.

grön rund symbol
Sidan publicerades