Cykelpassage med väjningsplikt

När vägmärket väjningsplikt är placerat innan cykelpassagen betyder det att fordon har väjningsplikt mot all korsande trafik, både cyklister och bilister. Denna typ av passage finns oftast längs gator med huvudled.

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut mot en cykelpassage med väjningsplikt ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig passagen. Korsande trafik har väjningsplikt.

Vid en cykelpassage med väjningsplikt har fordonsförare väjningsplikt mot all korsande fordonstrafik, både cyklister och bilister. En fordonsförare som ska svänga av huvudleden och korsa cykelpassagen ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister som är ute på cykelpassagen. Cyklister som är på väg ut mot cykelpassagen ska ges tillfälle att passera.

grön rund symbol
Sidan publicerades