Cykelpassage vid cirkulationsplats

Cyklister och förare av moped klass II som färdas ut mot en cykelpassage med väjningsplikt ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos fordonen som närmar sig passagen. Korsande trafik har väjningsplikt.

Fordon som ska köra in i cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot de fordon som befinner sig inne i cirkulationen samt korsande cykelpassage och ska därför i god tid sänka hastigheten eller stanna.

En fordonsförare som kör ut ur cirkulationsplatsen och korsar cykelpassagen ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister som är ute på cykelpassagen. Cyklister som är på väg ut mot cykelpassagen ska ges tillfälle att passera.

Sidan publicerades