Män skottar grus i hinkar.

Grus till fastighetsägare

Varje år kan fastighetsägare hämta gratis halkbekämpningsmedel i form av krossat smågrus, inför vintern på särskilt angivna platser (se längre ner).

Du får upp till 100 liter smågrus och du ordnar själv med emballage och transport. Behöver du mer material att bekämpa halka med kan du köpa det hos leverantörer av grusmaterial.

Hämta från 12 oktober

Vi ställer ut containrar med grus som privata fastighetsägare är välkomna att komma och hämta ur.

Från och med 12 oktober finns containrarna här:

Löpevägen 11, Ersboda Industriområde, Umeå

Stenhuggaregatan, Sandviks Industriområde, Holmsund

Majorsvägen/Älvsbackavägen, Sävar

Vi ser också till att det finns grus att hämta på upplagsplats vid korsningen Timmervägen och Industrivägen i Hörnefors. I Hörnefors går det endast att hämta grus mellan 12-13 oktober.

På övriga platser står containern kvar hela vintersäsongen.

Årets utdelning startar 12 oktober, och containrarna står kvar hela vintersäsongen.

Hämta smågrus att sanda din infart

Vid akut behov finns en container i korsningen Kärrvägen och Löpevägen där du kan hämta smågrus för att sanda din infart. Containern står just utanför grinden till kommunens förråd. Vi fyller på löpande under vardagar och du kan hämta grus vid vilken tid som helst på dygnet.

Varje hushåll kan hämta max 100 liter (cirka 9 hinkar) för sitt eget behov.

Vi kommer framöver att ha sandutlämning i kommundelarna också när vi har ytor och lämpliga sandfickor för det.

En röd punkt på kartan visar var man kan hämta smågrus.

Sandlådan finns vid den röda markeringen på kartan.

Mer information

Om du har synpunkter och frågor, kontakta oss via www.umea.se/felanmalan eller via kommunappen.

Sidan publicerades www.umea.se/gratisgrus