Män skottar grus i hinkar.

Smågrus till fastighetsägare

Varje år kan fastighetsägare hämta gratis halkbekämpningsmedel i form av krossat smågrus, inför vintern vid två tillfällen på särskilt angivna platser. Utdelning gör vi normalt på hösten, oftast i oktober. Umeå kommun delar ut smågrus att sanda med. Den är lite grövre och är därför bättre att använda när du ska bekämpa halka.

Du får upp till 100 liter smågrus och du ordnar själv med emballage och transport. Normalt sett är detta det enda tillfället som vi delar ut material att bekämpa halkan med. Behöver du mer material att bekämpa halka med kan du köpa det hos leverantörer av grusmaterial.

Sandutdelning

Vanligtvis sker utdelningen i oktober. Vi berättar om datum och klockslag för utdelningen här på webbsidan i god tid innan och annonseras också i lokaltidningarna.

Utdelningen av smågrus skedde 13-14 oktober 2020.

Hämta smågrus att sanda din infart

Vid akut behov finns en container i korsningen Kärrvägen och Löpevägen där du kan hämta smågrus för att sanda din infart. Containern står just utanför grinden till kommunens förråd. Vi fyller på löpande under vardagar och du kan hämta grus vid vilken tid som helst på dygnet.

Varje hushåll kan hämta max 100 liter (cirka 9 hinkar) för sitt eget behov.

Vi kommer framöver att ha sandutlämning i kommundelarna också när vi har ytor och lämpliga sandfickor för det.

En röd punkt på kartan visar var man kan hämta smågrus.

Sandlådan finns vid den röda markeringen på kartan.

Kontakt

Om du har synpunkter och frågor kontakta oss via www.umea.se/felanmalan eller via kommunappen.

Umeå kommuninformation
090-16 10 10
kommuninfo@umea.se

Sidan publicerades