Illustrationen visar hur en man skottar på rätt sätt och på fel sätt..

Fastighetsägarens ansvar vintertid

Gångbanan ska vara säker och halkfri

Du som är fastighetsägare ska se till att gångbanan vid ditt hus är säker och halkfri. Som fastighetsägare ansvarar du för gångbanor och trottoarer fram till dess att kommunen börjar använda dem som snöupplag. Då övergår ansvaret till kommunen. De trottoarer som kommunen snöröjer eller halkbekämpar är kommunens ansvar, till exempel längs Kungsgatan, Öst på stan.

Du som har en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon, tänk på att hålla den fri hela året. Under vintertid ska den hållas plogad.

Att tänka på

 • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Det kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.
 • Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta och ordna bortforslingen.
 • Märk upp (med pinnar) staket, häckar och liknande vid tomtgränsen så underlättar du för maskinförarna.
 • Placera brevlådor och sopkärl innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för snöröjningen eller de som passerar.
 • Du som har en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon, tänk på att hålla den fri hela året. Under vintertid ska den hållas plogad.
 • Snö från fastighetsmark får inte föras till kommunala grönytor, eftersom detta innebär att kommunen behöver städa och sopa av dessa efter vintersäsongen.

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning och renhållning av gångbanor

Tips inför vintersäsongen

 • Klipp dina träd och buskar.
 • Märk upp staket, häckar med mera.
 • På utvalda platser är containrar utställda där fastighetsägare under vintersäsongen kan hämta grus utan kostnad för halkbekämpning av trottoar och den egna uppfarten.
 • Respektera parkeringsförbud och datumparkering.
 • Tänk på att oavsett färdsätt är restiden längre under vintern. Använd kommunens prioriterade stråk som har särskilt god vinterväghållning.
Sidan publicerades