Arrangemang och tillstånd

Vi vill att du ska känna dig säker i rollen som arrangör. Därför har Umeå kommun samlat praktisk information för att underlätta för nya men också redan erfarna arrangörer. Via Umeå kommuns evenemangslots hittar du information om platser och arenor Umeå har att erbjuda, vad man bör tänka på när man arrangerar ett evenemang samt kontaktinformation till berörda verksamheter.

Tänk på vilka tillstånd du behöver​

När du ska arrangera en aktivitet eller ett evenemang kan du behöva olika typer av tillstånd. Det kan handla om tillgänglighet, lämplig placering, miljöpåverkan, tillstånd för lotterier eller annat. Det kan dessutom vara så att du behöver ha kontakt med flera avdelningar inom kommunen för att få de tillstånd som är nödvändiga. För att göra det så enkelt som möjligt finns Umeå kommuns tillståndsguide. Den är ett stöd som gör det lättare hålla reda på vad som gäller. Tillståndsguiden hjälper dig i första hand genom de kommunala tillstånden.

Lotteritillstånd

Enligt spellagen kan allmännyttiga ideella föreningar anordna lotterier för att finansiera del av sin verksamhet. Föreningen måste ansöka om registrering hos kommunen före den börjar arrangera lotterier. Enbart i undantagsfall kan ett lotteri genomföras utan en registrering.

Sidan publicerades