Fördelning av tider för fotboll

Sedan december 2021 har fritidsförvaltningen möjlighet att erbjuda fotbollsföreningar träningstider i större utsträckning än tidigare vilket också möjliggör matchspel tidigare på året.

Under vinterperioden, vecka 1–9, finns det tillgång till två träningsytor (två halvplaner) inne i fotbollshallen på Nolia, under perioden vecka 10–14 finns tillgång till fyra träningsytor (fyra halvplaner) i fotbollshallen och på Gammliavallen.

Föreningsbyrån ansvarar för att fördela tider och hyra ut Umeå kommuns idrottshallar och anläggningar. På den här sidan beskrivs bokningspraxis under vinterperioden.

Generella fördelningsprinciper och kriterier

Vem får boka tid?

Det finns olika typer av bokningar: lediga tider, fördelade träningstider, matchtider samt ungdomstider.

Vem som helst får boka lediga tider, oavsett period, det gäller både tider som avbokas av andra föreningar och för matchtider som inte har blivit bokade. Vecka 1–14 kommer fotbollsföreningar att prioriteras.

Matchtider som inte bokats öppnas upp samma vecka, måndag efter lunch som utgångspunkt. Vi önskar att ledare endast bokar halvplan och max 90 minuter för att så många lag som möjligt ska kunna träna. Vissa undantag kan ske för grupp ett och två. Under period 3 gäller de ordinarie träningstiderna samt fördelningspraxis.

Fördelade tider – så fungerar det

Det finns olika typer av lokaler och anläggningar vilket innebär att träningstider fördelas olika beroende på typ av lokal. Fotbollshallen är klassificerad som en anläggning för elitverksamhet i första hand och senioridrott i andra hand.

De politiskt beslutade fördelningsprinciperna tydliggör att träningsverksamhet för seniorverksamhet fördelas utifrån serietillhörighet eller nivå i tävlingsverksamhet sanktionerad av respektive special- eller specialdistriktsförbund där högre nivå innebär högre prioritering. Dessa fördelningsprinciper ligger till grund både för olika typer av gruppindelningar där lag i samma grupp tilldelas lika många träningstider men också för särskilda överenskommelser.

Varje seniorlag får en koefficient och lag med närliggande koefficienter placeras i samma grupp. Koefficienten baseras på totalplacering delat på antal lag i seriepyramiden. Generellt sett under de senaste åren har grupp två bestått av de högst rankade lagen, till exempel Umeå IK och Umeå FC, grupp tre har bestått av lag som spelar i Div 1 dam och Div 2 herr, grupp fyra har bestått av lag från Div 2 dam och Div 3 herr.

Lag med högst koefficient får välja tider först, när fördelningen är klar med första gruppen går arbetet vidare med grupp två och så vidare.

Perioder

Fritidsförvaltningen har delat in fotbollssäsongen i fyra olika perioder, varje period har olika förutsättningar och bokningspraxis:

  • Period 1: vecka 1–9
  • Period 2: vecka 10–14
  • Period 3: vecka 15–ca vecka 47
  • Period 4: ca vecka 48–52

Under period 1 tilldelas lag i grupp ett, två och tre träningstider i första hand. Om det finns tider över kontaktar Fritid lag i grupp fyra i fallande ordning efter ranking där lagen får välja en tid.

Under period 2 flyttar lagen som tillhör grupp ett och två ut till Gammliavallen och samtidigt skapas fler matchblock där. Lagen i grupp ett och två tappar sin helgtid i fotbollshallen men har förtur att boka några sparade tider i fotbollshallen om de inte har en matchbokning aktuell helg, därefter tilldelas tider till lagen i grupp fyra, i första hand i fotbollshallen och i andra hand lediga tider på Gammliavallen.

Under period 3, det vill säga under ordinarie säsong, gäller ordinarie praxis för fördelning av träningstider.

Under period 4 gäller samma fördelning som för period 1.

Matchtider fördelas utifrån samma prioriteringsordning som träningstider. Kom ihåg att när ni ansöker om en tid så är det inte en bekräftad bokning. Föreningsbyrån återkommer efter fördelning.

  • Period 1: Matcher fördelas till hemmalag (och helst bortalag på samma nivå) som tillhör grupp ett, två och tre. Se undantag längre ner.
  • Period 2: Matcher fördelas till hemmalag tillhörande alla grupper, fördelning efter prioritering.
  • Period 3: Ordinarie praxis för fördelning av matchtider.
  • Period 4: Se undantag nedan.

Undantag: Fritidsförvaltningen har i dialog med Västerbottens fotbollsförbund kommit överens om att matcher som tillhör Vinterserien kan tilldelas en tid under period 1 och period 4.

Obs: En högre ranking innebär inte alltid att ett lag går före ett annat. Om till exempel ett lag tillhörande grupp två ansöker om tio träningsmatcher medan ett lag från grupp tre ansöker om en match så kommer Fritid att neka en av de tio ansökta matcherna och ge förtur till laget som tillhör grupp tre.

En matchbokning under period 1 innebär att lagets träningstid den aktuella helgen avbokas och blir tillgänglig för fri bokning.

Under period 2 flyttas de högre rankade fotbollslagen till Gammliavallen. Det innebär att ungdomar, främst äldre juniorlag, får tider i fotbollshallen. Ansökningar till ungdomstider skickas in till Föreningsbyrån av föreningens kansli och inte av enskilda ledare. Varje förening får max två ungdomstider per vecka och tanken är att en av tiderna ska gå till flickverksamhet och en till pojkverksamhet. Tiderna ligger i första hand på vardagar mellan klockan 16.00 och 18.00.

Ungdomslag som deltar i serier som inte har fri anmälan utan där kvalificering ger underlag för anmälan får behörighet till träningstider även under period 1 och 4, de får en noll-koefficient och placeras beroende på serie i grupp tre eller fyra (exempelvis när Umeå FC spelade i Pojkallsvenskan).

Övrigt

Vinterserien är ett initiativ av Västerbottens fotbollsförbund tillsammans med Norrbottens fotbollsförbund för att förlänga säsongen och arrangera matchmiljöer för ungdomslag. Umeå kommun tillhandahåller tider till fotbollsförbundet och Vinterserien enligt ett avtal.

Numera är det många lag som efterfrågar de här tiderna vilket innebär att antalet timmar till övriga fotbollen nu är lägre än tidigare.

Eftersom fotbollshallen är klassificerad som en elitanläggning, där träningstider fördelas utifrån serietillhörighet och serieplacering för seniorer, tilldelas de deltagande ungdomslagen inga träningstider under period 1 och 4. För period 2 kan dessa lag ansöka om en ungdomstid där sedan respektive förening beslutar om vilket lag som tränar, läs mer under rubriken Ungdomstider.

Den gamla fotbollshallen, mellan tennishallen och friidrottshallen på Nolia idrottscentrum, har övertagits av Nolia AB via ett hyresavtal. I samband med det politiska beslutet att upphandla fotbollshall och fotbollstält bedömdes det att den gamla fotbollshallen skapade större värde för Nolia AB som behövde en fast mäss- och eventyta på området. Samtidigt flyttades budgeten över från den gamla till den nya fotbollshallen. Planen när beslutet togs var att ha ett tält och en fotbollshall, det vill säga fyra fotbollsytor, inte fem, i gång under vintern.

I dagsläget pågår en utredning där ansvariga tittar på alternativa placeringar samt finansiering. Fotbollstältet är en fråga för flera av kommunens verksamheter och involverar därför många förvaltningar.

Tekniska nämnden och fritidsnämnden är ansvariga för utredningen.

Det finns ett begränsat antal förråd i fotbollshallen och på Gammliavallen. Förråd fördelas utifrån samma prioriteringsordning som träningstider. Föreningar med flera lag får dela på ett förråd.

I anslutning till fotbollshallen finns sju omklädningsrum som ska täcka behovet för tre idrottsytor: två halvplaner fotboll och en innebandydel. Det innebär att vi inte alltid kan erbjuda möjlighet till omklädning vid träning då vi prioriterar matcher med fokus på resande lag samt högre prioriterade lag från både fotbolls- och innebandyföreningar.

För att påverka fördelningen av träningstider vintertid i fotbollshallen och Gammliavallen ska fotbollsledare ta kontakt med sin förenings förtroendevalda som i sin tur skickar in en skrivelse till fritidsnämnden om önskan att förändra, alternativt avvika, från de generella fördelningsprinciper som gäller för alla idrotter i Umeå kommuns lokaler och anläggningar.

Sidan publicerades