Avgifter

Vid förmedling och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar, organisationer och övriga finns en fastställd taxa. Föreningstaxorna gäller för bidragsberättigade föreningar. De nya taxorna har arbetats fram av fritidsnämnden, tjänstepersoner och Umeå föreningsråd. Se taxor för respektive anläggning i menyn.

Kostnader vid oaktsamhet i lokaler och anläggningar

  • Utrustning/material som inte är återställd (till exempel sarg eller mål som inte är bortplockade): 500 kr
  • Ej stängda fönster: 500 kr
  • Larmutryckning: debiteras faktisk kostnad
  • Beredskapsutryckning: 1 000 kr
  • Utryckning vaktbolag: 1 000 kr
  • Verksamhet på ej bokad tid/i ej bokningsbar lokal: 500 kr/timme
  • Verksamhet på ej bokad tid som innebär övertid för personal: 1 000kr/timme
  • Ej städade omklädningsrum, idrottsytor, läktare, mötesrum med mera: 500 kr/timme
  • Hjälp med inpassering kvällar och helger: 200 kr
  • Material som förstörs av oaktsamhet: debiteras kostnad för sanering, återställning eller inköp, minimigräns 1 000 kr.

Viktig information

Förening som kommer till en lokal/anläggning som inte är i bra skick, exempelvis inte städade omklädningsrum, inte borttagen utrustning, trasig utrustning etcetera är skyldig att meddela det till lokalupplåtaren så fort som möjligt.

Om det händer, ring ronderingen på 070-850 65 36 eller 070-850 65 37.

Sidan publicerades