Stäng
barn som leker, lekutrustning, soligt

Lekplatser

Umeå kommun har lekplatser i Umeå tätort samt i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Klicka på deras namn i menyn om du vill läsa mer om de olika lekparkerna.

Karta över lekparker och parker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra lekmiljöer till alla barn

Alla barn ska ha tillgång till stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser. En lekmiljö eller lekplats bör finnas inom 250 meter till bostad och utan barriärer som upplevs hindrande för barn. Om inte det är möjligt att uppfylla så bör andra kompensationsåtgärder vidtas.

Lekmiljöer definieras som alla platser för barns lek. De behöver inte vara iordningställda eller gestaltade utan kan till exempel finnas i ett naturområde. En lekplats däremot, är en tydligt utformad lekmiljö och den innehåller även lekredskap.

Mål och principer för lekplatser

Tekniska nämnden har beslutat om en ny riktlinje för lekplatser och lekmiljöer i Umeå. I den tydliggörs vilka förhållnings­sätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna och hur de ska skötas.

Riktlinjerna ska vara ett stöd i planeringen av lekplatser. Den ska användas för att säkerställa bra platser för barn att leka på i dag, men även i takt med att staden växer och förtätas. Den gör det också lättare att utifrån en helhetsbild satsa på lämpliga lekplatser för barn i olika åldrar och med olika behov.

Riktlinjerna ska säkra att lekplatserna finns på rätt platser, där barnen är, och att vi tillhandahåller bra lekmiljöer även i framtidens Umeå.

Sidan publicerades www.umea.se/lekplatser