Elljusspår, motionsspår

I Umeå finns flera elljusspår och motionsspår som också är längdskidspår på vintern. I service- och bokningsguiden kan du se status på skidspåren och prenumerera på en sms-tjänst där du får notifikationer när spåren är preparerade.

Service- och bokningsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spår och spårkartor

I Stadsliden finns elljusspår i fem olika sträckningar och med olika höjdprofiler. På vintern prepareras alla spår för både klassisk åkning och fristil.

 • 1,9 kilometer (lätt)
 • 3,1 kilometer (lätt)
 • 3,6 kilometer (medel)
 • 5 kilometer (svår)
 • 10 kilometer (mycket svår)

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Du kan nå spåren via flera entréer:

 • Entré Gammlia idrottscentrum (här finns parkering och wc)
 • Entré Kvarnen (här finns parkering)
 • Entré Kallkällebacken

Det finns också ett antal entréer med anslutningsspår utan elljus:

 • Entré Berghemsvägen
 • Entré Mariehemsängarna
 • Entré Bräntbergets parkering (här finns parkering och wc)
 • Entré Uttervägen
 • Entré Rönnbärsstigen

Spårkarta Stadsliden , 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I Stadsliden finns vinterstigar för dig som promenerar med eller utan hund.

Spårkarta Stadsliden vinterstigar , 104.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Gimonäs finns två elljusspår som på vintern prepareras för klassisk åkning och fristil:

 • 2,2 kilometer
 • 3,5 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Här finns också ett 9 kilometer långt dagspår. Du når spåren både från Carlshöjdsskolan och från entrén i närheten vid Holmsundsvägen (spårcentral). Det finns också ett anslutningsspår till dagspåret från grusvägen mellan Tomtebo och Carlshöjd.

I Gråboland finns två motionsspår som vintertid prepareras för klassisk skidåkning. Starten hittar du från Skogsvägen/Björkvägen i Hörnefors.

 • 2,1 kilometer
 • 4,4 kilometer

Spårkarta Gråbolandet , 300.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I Holmsund finns tre elljusspår och två dagspår som alla utgår från Bränte friluftsområde vid Bräntevägen. På vintern prepareras alla spår för både klassisk åkning och för fristil.

 • 0,7 kilometer (dagspår)
 • 1,5 kilometer
 • 3,3 kilometer
 • 4,4 kilometer
 • 7,5 kilometer (dagspår)

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–22.00.

I Hörnefors finns tre elljusspår som alla prepareras för klassisk åkning och för fristil under vintern.

 • 1,4 kilometer
 • 2,2 kilometer
 • 3,6 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–22.00.

För att komma till spårcentralen, följ Kungsvägen från Hörnefors C och sväng vänster efter avfarten till Norrbyn.

Spårkarta Hörnefors , 398.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I I20-skogen finns tre dagspår som alla dras för klassisk skidåkning:

 • 3 kilometer
 • 5 kilometer
 • 10 kilometer (denna är avstängd tills vidare på grund av skogsavverkning)

För att komma till spårcentralen, sväng in på Paradvägen från Hagarondellen, sedan in på Överstevägen. Spårstarten är där Kungsvägen möter Överstevägen.

Spårkarta I20 , 461.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Ersboda finns tre elljusspår med start vid Östra Ersbodaskolan där det också finns parkering. Alla tre spår prepareras för både klassisk åkning och för fristil.

 • 1,5 kilometer
 • 2,4 kilometer
 • 4,1 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

På Ersboda elljusspår är draghundar tillåtna i spåren dygnet runt. Grönt kort krävs.

Konstsnöspår

Nydala konstsnöspår är 1,8–2,1 kilometer och prepareras för klassisk åkning och fristil. Spåret är avgiftsbelagt. Elljus tänds manuellt och släcks automatiskt klockan 23.00.

Spårcentralen ligger bredvid badplatsens parkering.

På måndagar och onsdagar klockan 19.30–22.00 samt fredagar och söndagar klockan 18.30–22.00 sker hund- och pulkåkning i spåret. Grönt kort krävs, ta kontakt med draghundsklubb för mer information.

Skidspår

På Nydala finns tre skidspår som prepareras för både klassisk åkning och för fristil.

 • 5 kilometer (elljus)
 • 6,4 kilometer (dagspår)
 • 10 kilometer (dagspår)

Ljuset i elljusspåret tänds manuellt och släcks automatiskt när det blir dagsljus.

Spårcentralen ligger bredvid badplatsens parkering.

På måndagar och onsdagar klockan 19.30–22.00 samt fredagar och söndagar klockan 18.30–22.00 sker hund- och pulkåkning i elljusspåret. Grönt kort krävs, ta kontakt med draghundsklubb för mer information.

Hund- och pulkskidspår

Hund- och pulkskidspåret på Nydala är 8,6 km långt. Hundar är tillåtna i spåret hela dygnet. Grönt kort krävs ej. Spåret har inte elljus.

Spårstarten ligger bakom Umelagun, följ vägen förbi Nydala badplats så kommer du till parkeringen där spårcentralen ligger.

I Röbäck finns två elljusspår och ett dagspår som alla prepareras för klassisk åkning under vintern.

 • 1,3 kilometer
 • 2,4 kilometer
 • 5,3 kilometer (dagspår)

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00-23.00.

Spårcentralen ligger vid grusplanen i Röbäck där Sönkmyrvägen tar slut.

På Rödberget finns ett 1,6 km långt elljusspår som prepareras för klassisk åkning på vintern.

Elljus 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Spårcentralen ligger på Rödäng. Följ Rödängsvägen och sväng in på Fagottvägen, sväng höger så hittar du spårcentralen vid skogskanten.

Spårkarta Rödberget , 603 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I Sävar finns tre elljusspår. De två kortare spåren prepareras för klassisk åkning på vintern, det längre spåret prepareras för både klassisk åkning och för fristil.

 • 1,8 kilometer
 • 2,2 kilometer
 • 3,7 kilometer

Skidspåren med elljus tänds automatiskt eller manuellt klockan 06.00–08.00 och släcks klockan 22.00.

Starten för spåren ligger på Skogsvallens IP på Aspvägen i Sävar, där det också finns parkering.

Spårkarta Sävar , 445.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Teg finns ett 1,4 kilometer långt elljusspår som prepareras för klassisk åkning på vintern.

För tillfället fungerar inte elljuset.

Spåret ligger bakom A3 arena och nås från Riksvägen.

Spårkarta Teg , 245.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Umedalen finns ett 2 kilometer långt elljusspår som prepareras för både klassisk åkning och för fristil på vintern. Spårcentral och parkering finns längs Kullavägen.

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Spårkarta Umedalen , 254.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Skidåkning med draghund

Du kan åka skidor tillsammans med din hund i några kommunala skidspår i Umeå. De flesta spåren är enbart tillåtna för dig med draghundar som gått kurs för att få grönt kort.

Det här gäller vid åkning med hund:

 • Åk på skateytan, inte i de klassiska spåren.
 • Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Plocka upp om hunden bajsar.

Kommunala skidspår för dig med hund

 • Nydala hundspår (inte elljus). Hundar är tillåtna i spåret hela dygnet. Grönt kort krävs ej.
 • Nydala konstsnöspår (elljus). Hundar är tillåtna i spåret måndag och onsdag, klockan 19.30–23.00, samt fredag och söndag, klockan 18.30–23.00. Grönt kort krävs.
 • Ersboda elljusspår. Hundar är tillåtna i spåret hela dygnet. Grönt kort krävs.

För att gå en kurs och ta grönt kort, kontakta någon av Umeås hundklubbar.

Mer information

Sidan publicerades