Elljusspår, motionsspår

I Umeå finns flera elljusspår och motionsspår som också är skidspår på vintern. I service- och bokningsguiden kan du se status för skidspåren och prenumerera på en sms-tjänst som ger besked när spåren är preparerade.

Spår och spårkartor

I Stadsliden finns elljusspår i fem olika sträckningar och med olika höjdprofiler. På vintern prepareras alla spår för både klassisk åkning och fristil.

 • 1,9 kilometer (lätt)
 • 3,1 kilometer (lätt)
 • 3,6 kilometer (medel)
 • 5 kilometer (svår)
 • 10 kilometer (mycket svår)

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Du kan nå spåren via flera entréer:

 • Entré Gammlia idrottscentrum (här finns parkering och wc)
 • Entré Kvarnen (här finns parkering)
 • Entré Kallkällebacken

Det finns också ett antal entréer med anslutningsspår utan elljus:

 • Entré Berghemsvägen
 • Entré Mariehemsängarna
 • Entré Bräntbergets parkering (här finns parkering och wc)
 • Entré Uttervägen
 • Entré Rönnbärsstigen

Hundar är tillåtna i spåret tisdagar och torsdagar klockan 18.00–20.00. Grönt kort samt tävlingslicens krävs.

Spårkarta, Stadsliden , 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I Stadsliden finns vinterstigar för dig som promenerar med eller utan hund.

Spårkarta, Stadslidens vinterstigar , 104.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Ersboda finns tre elljusspår med start vid Östra Ersbodaskolan där det också finns parkering. Alla tre spår prepareras för både klassisk åkning och för fristil.

 • 1,5 kilometer
 • 2,4 kilometer
 • 4,1 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Hundar är tillåtna i spåret alla tider, grönt kort krävs.

Vid Forslunda finns två dagspår som prepareras för klassisk åkning.

 • 2,1 km
 • 3,9 km

Det går att kliva på spåret på flera ställen, exempelvis kan du parkera längs Rödbergsvägen och kliva på spåret där eller längst ned vid Kabelvägen.

Hundar är tillåtna i spåret alla tider, grönt kort rekommenderas men krävs inte.

Spårkarta, Forslundaängarna , 347.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Punkterna på kartan anger var spårkartor sitter uppmärkta.

På Gimonäs finns två elljusspår som på vintern prepareras för klassisk åkning och fristil:

 • 2,2 kilometer
 • 3,5 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Här finns också ett 9 kilometer långt dagspår. Du når spåren både från Carlshöjdsskolan och från entrén i närheten vid Holmsundsvägen (spårcentral). Det finns också ett anslutningsspår till dagspåret från grusvägen mellan Tomtebo och Carlshöjd.

I Gråboland finns två motionsspår som vintertid prepareras för klassisk skidåkning. Starten hittar du från Skogsvägen/Björkvägen i Hörnefors.

 • 2,1 kilometer
 • 4,4 kilometer

Hundar är tillåtna i spåret alla tider, grönt kort rekommenderas men krävs inte.

Spårkarta, Gråbolandet , 300.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I Holmsund finns ett dagspår som har entréer från golfbanan samt brukshundsklubben. Längden på spåret skiljer sig från år till år och brukar variera mellan 7,5 kilometer och 9 kilometer.

Spåret prepareras för både klassisk åkning och fristil.

Hundar är tillåtna i spåret alla tider, grönt kort krävs.

I Holmsund finns tre elljusspår och ett dagspår som alla utgår från Bränte friluftsområde vid Bräntevägen. På vintern prepareras alla spår för både klassisk åkning och för fristil.

 • 0,7 kilometer (dagspår)
 • 1,5 kilometer
 • 3,3 kilometer
 • 4,4 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–22.00.

I Hörnefors finns tre elljusspår som alla prepareras för klassisk åkning och för fristil under vintern.

 • 1,4 kilometer
 • 2,2 kilometer
 • 3,6 kilometer

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–22.00.

För att komma till spårcentralen, följ Kungsvägen från Hörnefors C och sväng vänster efter avfarten till Norrbyn.

Spårkarta, Hörnefors , 398.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I I20-skogen finns tre dagspår som alla dras för klassisk skidåkning:

 • 3 kilometer
 • 5 kilometer
 • 10 kilometer (denna är avstängd tills vidare på grund av skogsavverkning)

För att komma till spårcentralen, sväng in på Paradvägen från Hagarondellen, sedan in på Överstevägen. Spårstarten är där Kungsvägen möter Överstevägen.

Spårkarta, I 20 , 461.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Mariehemsängarna, nedanför Bräntberget, finns ett 3,3 km långt spår som prepareras både för klassisk åkning och för fristil.

Hundar är tillåtna i spåret alla tider, grönt kort krävs.

Konstsnöspår

Nydala konstsnöspår är 1,8–2,1 kilometer och prepareras för klassisk åkning och fristil. Spåret är avgiftsbelagt. Elljus tänds manuellt och släcks automatiskt klockan 23.00.

Spårcentralen ligger bredvid badplatsens parkering.

Konstsnöspåret sköts om av IFK Umeås skidsektion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som också säljer åkkorten.

 • Dagkort: 75 kr
 • Årskort: 1 000 kr
 • Låskort: 400 kr
 • Studentkort: 700 kr

Barn och unga åker gratis upp till 21 års ålder

Skidspår

På Nydala finns tre skidspår som prepareras för både klassisk åkning och för fristil.

 • 5 kilometer (elljus)
 • 6,4 kilometer (dagspår)
 • 10 kilometer (dagspår)

Ljuset i elljusspåret tänds manuellt och släcks automatiskt när det blir dagsljus.

Spårcentralen ligger bredvid badplatsens parkering.

Hundar är tillåtna i spåret förutom tisdagar och torsdagar klockan 18–20, grönt kort krävs.

Hund- och pulkskidspår

Hund- och pulkskidspåret på Nydala är 8,6 kilometer långt. Hundar är tillåtna i spåret hela dygnet. Grönt kort rekommenderas men krävs inte. Spåret har inte elljus.

Spårstarten ligger bakom Umelagun, följ vägen förbi Nydala badplats så kommer du till parkeringen där spårcentralen ligger.

I Röbäck finns två elljusspår och ett dagspår som alla prepareras för klassisk åkning under vintern.

 • 1,3 kilometer
 • 2,4 kilometer
 • 5,3 kilometer (dagspår)

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00-23.00.

Spårcentralen ligger vid grusplanen i Röbäck där Sönkmyrvägen tar slut.

Hundar är tillåtna i spåret måndagar klockan 20.00–22.00, grönt kort krävs.

På Rödberget finns ett 1,6 kilometer långt elljusspår.

Elljus 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Spårcentralen ligger på Rödäng. Följ Rödängsvägen och sväng in på Fagottvägen, sväng höger så hittar du spårcentralen vid skogskanten.

Spårkarta Rödberget , 603 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

I Sävar finns tre elljusspår. De två kortare spåren prepareras för klassisk åkning på vintern, det längre spåret prepareras för både klassisk åkning och för fristil.

 • 1,8 kilometer
 • 2,2 kilometer
 • 3,7 kilometer

Skidspåren med elljus tänds automatiskt eller manuellt klockan 06.00–08.00 och släcks klockan 22.00.

Starten för spåren ligger på Skogsvallens IP på Aspvägen i Sävar, där det också finns parkering.

Hundar är tillåtna i spåret alla dagar klockan 18.00–20.00, grönt kort krävs.

Spårkarta, Sävar , 445.3 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Teg finns ett 1,4 kilometer långt elljusspår som prepareras för klassisk åkning på vintern.

Spåret ligger bakom Tegs idrottscentrum och nås från Riksvägen.

Spårkarta, Teg , 245.5 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

På Umedalen finns ett 2 kilometer långt elljusspår som prepareras för både klassisk åkning och för fristil på vintern. Spårcentral och parkering finns längs Kullavägen.

Elljus klockan 06.00–09.00 och 14.00–23.00.

Spårkarta, Umedalen , 254.7 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Skidåkning med draghund

Du kan åka skidor tillsammans med din hund i flera av kommunens skidspår, mer information finns under respektive spår. De flesta spåren är enbart tillåtna för dig med draghundar som gått kurs för att få grönt kort. För att gå en kurs och ta grönt kort, kontakta någon av Umeås hundklubbar.

Det här gäller vid åkning med hund:

 • Åk på skateytan, inte i de klassiska spåren.
 • Hunden ska alltid vara kopplad.
 • Plocka upp om hunden bajsar.

Mer information

Sidan publicerades