Sportlovsparken, Sävar

Sportlivsparken är en Sävars stadsdelsparker och ligger på den östra sidan om Sävarån. Parken fungerar som en mötesplats för boende i närområdet och bjuder på plats för lek, aktivitet samt lugn och ro. Lekplatsen är till stor del tillgänglighetsanpassad med exempelvis tillgänglig gunga, karusell, baksandbord och sittplatser.

I parken finns:

 • en lekplats
 • en bollplan
 • pulkabacke
 • öppna gräsytor
 • bärbuskar som alla får plocka av

På lekplatsen kan du:

 • klättra och leka i klätterställningen och klätternätet
 • åka snabbt i rutschbanorna
 • gunga högt upp mot himlen
 • klappa statykatterna
 • testa balansen på balanslinan
 • baka sandkakor
 • hänga knäveck
 • snurra runt runt i karusellerna

Åka buss hit

Närmast busshållplats är Påsklovsvägen. Hit går Länstrafikens busslinjer 118 och 120.

Köra hit

Parkering kan ske längs med närliggande gator.

Illustration på träd, buskar, lekredskap, hinderbana

Illustration på hur Sportlovsparken kommer att se ut.

Hitta hit

Sidan publicerades www.umea.se/sportlovsparken