Trafik- och trivselregler skidspår

För att alla ska trivas i spåren vill vi att ni följer Svenska skidförbundets trafik- och trivselregeler:

 • Gå eller spring inte i skidspåret.
 • Respektera anvisad åkriktning.
 • Visa hänsyn mot andra åkare. Det är inte god sed att ropa "Ur spår!"
 • Gå alltid åt sidan när du stannar i spåren. Undvik platser där sikten är begränsad, exempelvis bakom krön, kurvor och brantare utförsbackar.
 • Anpassa farten efter rådande situation.
 • Det är inte tillåtet att åka fristil i de klassiska skidspåren.
 • Saxa inte i det klassiska spåret.
 • Vid möte i enkelspår, har den som åker nedför förtur.
 • Tävling eller organiserad träning får ej genomföras utan tillstånd av anläggningsägaren.
 • Anläggningsfordon kan förekomma i skidspåren.
 • Spårdragning anpassas till väderförhållanden och tillgång till resurser.
 • Anmäl hinder, fara eller skadegörelse till anläggningsägaren.
 • Ring 112 vid allvarliga incidenter!
Sidan publicerades